Fremmer felles samisk reindriftsseminar

Sametingsrepresentant Mathis Nilsen Eira tar denne uken initiativ til et allsamisk reindriftsseminar på tverrs av landegrensene i Sápmi.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
05.06.2019
NSR

Fremmer felles samisk reindriftsseminar

I dag er det lite kommunikasjon over landegrensene hva angår saker innen reindrifta. Allikevel vet vi at det finnes flere felles utfordringer og interesser, både i Norge, Sverige og Finland.
Det er nå på tide å samle samiske reineiere i disse landene, og arbeide i fellesskap om felles utfordringer, som f.eks. inngrep, rovdyrtap og klimaendring. Reindriftsutøvere bruker masse krefter på å forsvare næringen i ulike arenaer, men vi mangler kommunikasjon spesielt over landegrensene. På et slikt seminar kan man samle krefter, utveksle kompetanse og erfaring.

Det hadde også vært på tide å se på hvilke vilkår og lover de forskjellige landene har. Vi vet at det finnes både gode og mindre gode sider av hvordan dagens forvaltning gjennomføres. Målet hadde vært å begynne å arbeide for at lover tilpasses reindriften slik det i praksis fungerer.