Foreslår et samisk såkornfond

I arbeidet med en Šattolaš Sápmi, sametingets nye næringsmelding, foreslår Norske Samers Riksforbund (NSR), Senterpartiet, Åarjel-Saemiej Gïehl og Flyttsamelista (JSL) at det opprettes et samisk såkornfond.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
04.12.2019
NSR

Foreslår et samisk såkornfond

I arbeidet med en Šattolaš Sápmi, sametingets nye næringsmelding, foreslår Norske Samers Riksforbund (NSR), Senterpartiet, Åarjel-Saemiej Gïehl og Flyttsamelista (JSL) at det opprettes et samisk såkornfond.

– Et slikt såkornfond vil kunne bidra til å finansiere og investere i lovende samiske bedrifter i startfasen, den perioden hvor de er mest avhengig av økonomisk støtte, sier Ann Karin Kvernmo, Sametingsrepresentant for NSR.

Såkornfond går gjerne inn med mindre investeringer til bedrifter i etableringsfasen, noe som gjør at slike fond kan ta større risikoer enn fond som går inn med større investeringer. Hvordan et slikt fond skal finansieres og forvaltes, må det jobbes videre med.

– Det er i dag ulike investeringsfond og såkornfond, som hos Innovasjon Norge, men i dag finnes ingen næringsfond med urfolksfokus. For meg er det viktigste at et slikt fond fremmer fornybar og bærekraftig næringsutvikling, på samiske premisser, avslutter Kvernmo.