Foreslår å støtte prosjekt for tilpassing av bygg til Dáiddadállu

Sametingsrådet har i revidert budsjett foreslått 500 000 kr til mulighetsstudie for framtidig bruk av dagens lokaler til Samisk videregående skole og reindriftsskole til Dáiddadállus behov.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
02.06.2022
NSR

Foreslår å støtte prosjekt for tilpassing av bygg til Dáiddadállu

Sametingsrepresentant Maren Benedicte Nystad Storslett (Ávjovárri valgkrets) synes det er spennende med en slik mulighetsstudie.

– Det er nå foreslått å starte opp en prosess for å se på om bygget til Samisk videregående skole og reindriftsskole kan tilpasses Dáiddadállus behov. Dáiddadállu er en viktig aktør for å utvikle og fremme samisk kunst. De er også en viktig for å initiere samarbeid mellom ulike aktører i Guovdageaidnu. De har ingen lokaler i dag, og det har de behov for, forteller Maren.

Prossesen med nybygg for Samisk videregående skole og reindriftsskole og Beaivváš Sámi Našunálateáhter har startet, og skal etter planen være ferdig våren 2024. Da blir dagens skolebygg stående tomt.

– I Guovdageaidnu har vi mange kreative og innovative næringer, og flinke kunstnere, duojárat og andre kulturarbeidere. Av de har mange enkeltmannsforetak og mindre bedrifter. Det hadde vært spennende å samle de i ett bygg, fortsetter Maren.

Det er foreslått at Sametinget sammen med Dáiddadállu skal gjennomføre en mulighetsstudie for framtidig bruk av dagens lokaler til Samisk videregående skole og reindriftsskole til Dáiddadállus behov. Det skal også gjøres en vurdering om de delene av bygget Dáiddadállu ikke behøver, kan brukes til andre formål.

– Jeg håper på å se en kunst- og kulturhub i Guovdageaidnu. En sted hvor man kan utvikle egne prosjekt, og hvor også gjester kan ta del, avslutter Maren.

Sametingets reviderte budsjett 2022 behandles denne uken i plan og finanskomiteen, og du finner sakspapirene her (ekstern lenke).