500 000 ru prošektii heivehit ođđa visti Dáiddadállui

Sámediggeráđđi lea evttohan 500 000 ru vejolašvuođaguorahallamii reviderejuvvon bušeahtas, guorahallat livččiigo Sámi joatkkaskuvlla ja boazodoalloskuvlla vistti vejolaš heivehit Dáiddadálu dárbbuide.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
02.06.2022
NSR

500 000 ru prošektii heivehit ođđa visti Dáiddadállui

NSR Sámediggeáirras Maren Benedicte Nystad Storslett mielas lea gelddolaš dakkár iskkadeami čađahit.

– Dál lea evttohuvvon álggahit prošeavtta iskat sáhttá go Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvlla dálá vistti heivehit Dáiddadállu dárbbuide. Dáiddadállu lea dehálaš ásahus ovdánahttit ja ovddidan sámi dáidaga. Sii maid leat dehálaš aktevra čohkket ásahusaid ovttasbargguide Guovdageainnus. Dál sis lea dárbu sierra vistái, mii sis ii leat otne, muitala Maren.

Ođđa Sámi joatkka- ja boazodoalloskuvla ja Beaivváš Sámi našunálateáhter visti huksenproseassa lea dál álggahuvvon, ja árvvoštallo gárvvis 2024 giđa. Dálá vistii báhcá de guorosin.

– Guovdageainnus leat olu kreatiiva ja hutkás ealáhusat ja mis lea olu čeahpes dáiddárat, duojárat ja eará kulturbargit. Dain leat máŋggas eaŋkilolbmo fitnodagat dahje smávva ásahusat. Livčče miellagiddevaš sin čohkket ovtta dáhki vuollái, joatká Storslett.

Lea evttohuvvon ahte Sámediggi ovttas Dáiddadáluin dahkat čađahaniskamuš movt Sámi joatkkaskuvllas ja boazodoalloskuvlla dála vistti sáhttá heivehuvvot Dáiddadálu dárbui. Galgá árvvoštallot sáhttet go dálá lanjat Sámi joatkkaskuvllas ja boazodoalloskuvllas gokčat Dáiddadálu dárbbu. Galgá maid árvvoštallot sáhttet go oasit mat eai geavahuvvo atnot eará áššiide.

– Mus sávan oaidnit kultuvra- ja dáidda hub:a Guovdageainnus. Báikki gos olbmot sáhttet ovddidit iežaset doaimmaid, ja báiki mii sáhttá čohkket álbmoga váldit oasi dáin doaimmain, loahpaha Storslett.

Sámedikki reviderejuvvon bušeahtta 2022 meannuduvvo dán vahkku plána- ja finánsalávdegottis.