Digitalt landsmøte i oktober og ekstraordinært landsmøte i januar

Det vil ikke bli avholdt et fysisk landsmøte i Tråante 2.-4. oktober. Derimot blir det lagt opp til et digitalt landsmøte 2.-4. oktober for behandling av vedtektsfestede saker.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
11.08.2020
NSR

Digitalt landsmøte i oktober og ekstraordinært landsmøte i januar

NSRs landsstyre har vedtatt å endre planene for gjennomføring av landsmøte 2020.

Det vil ikke bli avholdt et fysisk landsmøte i Tråante 2.-4. oktober. Derimot blir det lagt opp til et digitalt landsmøte 2.-4. oktober for behandling av vedtektsfestede saker.

Videre planlegges det for et ekstraordinært landsmøte i januar 2021 for valg av presidentkandidat, behandling av valgprogram og andre saker som løftes til behandling. Om smittesituasjonen tillater det vil det ekstraordinære landsmøtet bli gjennomført fysisk, men organisasjonen må være forberedt på scenarioet om at også dette møtet vil måtte gjennomføres digitalt.

– Med en økende smittetrend i samfunnet føler ikke landsstyret seg trygg på at det er forsvarlig å arrangere et fysisk landsmøte denne høsten. Et digitalt landsmøte er ikke optimalt, men det er bedre enn å ta sjanser i en uoversiktlig smittesituasjon, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

– For å bidra til en best mulig saksbehandling i organisasjonen, gjør vi et grep med å dele opp landsmøtet. På det ordinære møtet i oktober ønsker vi å behandle de sakene som vedtektene sier at vi må behandle i løpet av året, slik som budsjett, regnskap og virksomhetsplaner. Og så får vi bedre tid til å forberede en god behandling av de store sakene på det ekstraordinære landsmøtet, enten det blir fysisk eller digitalt, sier NSR-lederen.