NSR

Det er alles ansvar å bekjempe samehets!

Skrevet av: Maren Benedicte Nystad Storslett (Ávjovári valgkrets)

Det er ikke bare Sametingets ansvar å bekjempe samehets og trakassering. Det er alles ansvar, på alle samfunnsnivå.

Det er ikke Sametingets skyld at det er mennesker som har rasistisk syn på samer. Det kan være mange grunner til samehets, og jeg tror kunnskapsløshet og inngrodde fordommer har mye å si.

Derfor mener jeg at det ikke er riktig at Sametinget skal bære dette ansvaret alene.

Vi trenger at hele samfunnet tar ansvar for å bekjempe rasisme og trakassering mot samer.

Det er alles ansvar, på alle samfunnsnivåer

I handlingsplanen er det foreslått både grep Sametinget kan gjøre, og også tiltak som andre i samfunnet kan igangsette. Ett eksempel på samarbeid med storsamfunnet er å be regjeringen om å lage en egen nasjonal handlingsplan for arbeidet mot samehets. Et annet er bedre samarbeid med politiet.

Når det kommer til Sametingets tiltak så foreslår vi blant annet en støtteordning til arbeid mot samehets. Prosjektet RomsaDál som ble startet av Tromsø Idrettslag (TIL) er et godt eksempel på hvordan man kan skape stolthet for at man har samiske innbyggere, samisk språk og samisk kultur.

Det er også foreslått å lage et nettkurs om samehets for ledere, og at Sametinget skal lage en veiviser for hvordan man kan rapportere samehets.

Vi har alle, Sametinget, Regjeringen, det samiske samfunnet og majoritetssamfunnet ansvar for å bekjempe samehets. 

I handlingsplanen foreslår også at Sametinget og likestillings- og diskrikrimineringsombudet skal igangsette et forskningsprosjekt i 2022, som har som mål å øke kunnskapen om rasisme som unge som tilhører reindrafta har opplevd.

Vi har alle, Sametinget, Regjeringen, det samiske samfunnet og majoritetssamfunnet ansvar for å bekjempe samehets.