Blodmat kurerer blåmandag

Hva er din favoritt gumppos-oppskrift? Det finnes kanskje like mange måter å lage gumppos på som det finnes samer, og her kan du finne Siljes favoritt-oppskrift og tanker rundt superingrediensen reinblod.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
26.04.2021
NSR

Blodmat kurerer blåmandag

Tradisjonell blodmat er kjent for mange smiler NSRs presidentkandidat Silje Karine Muotka mens hun hurtig rører sammen 5 desiliter reinblod med 4,5 dl sammalt rug. Det er ikke så lett å få tak i råvarene som er hjerteslagene i vår matkultur og tradisjoner, og det innebærer at de står i fare for å forsvinne.

– Reinblod inneholder mer protein enn egg og enormt mye jern samtidig som fettinnholdet er svært lavt. Hvis man har blodmat som en del av kostholdet er dette med på å motvirke jernmangel sier Silje, som fremhever at det er en utfordring at det er vanskelig å få tak i reinblod i butikkene.

Forskning viser at de som spiser mest samisk mat har minst jernmangel av alle.

– Jeg har hatt møter med ansatte i eldreomsorgen i samiske områder som har påpekt at de heller ikke kan tilby våre eldre tradisjonell blodmat som de har spist hele livet. Akkurat dette å få tilgang til den maten som du er kjent med, og dermed også få den tryggheten i det livet du lever i omsorgsboliger, er noe som har stor betydning for livskvaliteten for de eldre. I samiske sansehager har man brukt tradisjonell blodmat som en viktig del av demensbehandlingen, og det er med på å gi demenssyke trygghet og mestring. 

Og blodmaten har helsemessig gevinst også. Forskning viser at de som spiser mest samisk mat har minst jernmangel av alle. Reinkjøtt og blod har eksepsjonelt god ernæringsverdi. Reinkjøtt er like magert som kylling, og har dobbelt så mye omega 3, B12, E-vitaminer, jern selen og sink enn det som finnes i kjøtt av storfe og gris. I tillegg inneholder ikke rein og reinblod tungmetaller eller miljøgifter. (kilde her).

Vårt verdisyn er å bruke hele reinen og alle produkter den gir oss.

– Det trasige er at det ikke er enkelt å få tak i blod som kan brukes til mat som kan serveres i helseomsorgen. Grunnen er at reinblod ikke er et produkt som selges i nærmeste dagligvareforretning. Dette er fordi det ikke er satt i kommersiell produksjon, sier Silje  og påpeker samtidig at det gjelder mange av de produktene man tradisjonelt har benyttet til mat og duodji.

– Vårt verdisyn er å bruke hele reinen og alle produkter den gir oss. Det er det som har vært det tradisjonelle levesettet hos oss. I dag produseres mye på en annen måte. Slaktingen skjer etter storsamfunnets prinsipper om effektivitet, og produktene må kunne forsvares i møte med et marked basert på det kravet. Mattilsynet har mange rigide regler for produksjon og det påvirker selvsagt hva som er mulig å få til. Tradisjonell matproduksjon og matkultur har lidd og blitt nedprioritert. Konsekvensen er at det er vanskelig å få tak i sener, leggskinn og reinfett, blod eller annet vi har behov for, mener Silje.

Det var en fin dag på jobb i sametingsrådet da slakteriet Min Njuovahat AS søkte om midler til et prosjekt hvor de ønsker å ta hele reinen i bruk igjen og forsøke å legge til rette for en produksjon der flere av biproduktene kan komme til heder og verdighet igjen. 

Vi innvilget 432 000 kroner til prosjektet og håper vi kommer et steg nærmere å kunne kjøpe reinblod i nærmeste dagligvarebutikk, selv om det nok enda er en del arbeid igjen, sier Silje. Det er heldigvis ikke helt umulig å få tak i takket være den samiske posten, blunker Silje, mens  hun tipper små terninger av reinfett oppi røra. 

– Det her skal bli gumppos etter min favorittoppskrift, sier hun fornøyd.

Oppskrift på Siljes favoritt-gumppos:

 • 5 dl varra // blod
 • 1 deadjabastte sáltti // teskje salt
 • 4,5 dl roavvarohkajáfut // sammalt rug
 • 0,5 dl speltajáfu dahje nisujáfu // speltmel eller hvetemel
 • 0,5 deadjabastte bihpporiid // teskje pepper

Seagut // bland sammen

 • 200gr cáhppon buoidi // oppkuttet fett

(muhtimat lávejit vel ovtta deadjabastte sohkkara bidjat dáigái, dahket áinnas dan jus fal háliida dan // Noen legger til en teskje sukker i røra, det er litt smak og behag)

Seagut // bland sammen

Diktit orrut galmmadanskábes sullii guokte diibmu // la røra stå i kjøleskapet rundt 2 timer

Vuoššat liemas sulli 30 minuhtta // Kok i buljong i ca 30 minutter

Geahččal vuoššat ovtta gumposa. Jus ii biso čoahkis, de lasihastte veahá spelta- dahje nisojáfu. // prøv å kok en gumppos. Hvis den ikke holder seg sammen, spe på med speltmel/hvetemel

Láve leat sihke biergu, buđet, gállameasttanas jus dan liiko ja vel jokŋameastu jus dan liiko // tilbehøret er også litt smak og behag, men kanskje kjøtt, potet, kålstuing og tyttebærsyltetøy er veien å gå

Ollu lihkku ja njams! // Lykke til og nams!

Visste du at:

 • Reinstyrke lager kosttilskudd av reinlever
 • Man kan kjøpe hudkrem av rein
 • Reinblod inneholder mye mer protein enn egg (19g per 100g)
 • Reinblod inneholder hele 35 mg jern pr 100 g?
 • Reinkjøtt er like fettfattig som kyllingkjøtt (2% fett)
 • Man ikke har funnet jernmangel hos menn som spiser mye samisk mat
 • Reintalg og reinmarg inneholder veldig mye Omega 3 og 6