Bli kjent med Vesthavets toppkandidater!

Fem korte om Vesthavets toppkandidater.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
31.08.2021
NSR

Bli kjent med Vesthavets toppkandidater!

Mikkel Eskil Mikkelsen – Gæloga-Mihkkil

Vuodnabahta innerst i Tysfjord er min sommerboplass. Hit drar jeg for å koble av og samle krefter. I sommer har jeg gått fra Skjomen i Narvik til Vuodnabahta, en fantastisk tur og uten mobildekning. Jeg er også glad for at jeg fikk møte mine to nieser som jeg ikke hadde sett på et helt år.

Læreplanene. Samiske fagfolk, lærere og Sametingets ansatte hadde jobbet fram et tydelig innhold i utkastene til nye læreplaner. Som sametingsråd ledet jeg Sametingets arbeid i konsultasjonene med Kunnskapsdepartementet og under vedtakelsen av læreplanene. Etter tøffe tak for mange av våre folk lyktes vi godt – takket være et godt teamarbeid. Dette er kanskje mitt beste politiske øyeblikk. 

Inspirasjon. Jeg ser frem til å møte velgere igjen etter lang tid med hjemmekontor. Jeg trives best når jeg får møte enkeltpersoner og blir inspirert av deres innsats for samisk språk og kultur. Det finnes mange dyktige mennesker som står på hver dag. Jeg trives best når jeg får lære av dem.

De fire neste år.  Vi har satt i gang grenseoverskridende prosjekter som skal tydeliggjøre felles verdier, prinsipper og mål for grunnopplæring på tvers av landegrenser. Man kan si at det samiske folket ikke har felles uttalt mål for den opplæringa våre barn mottar, det håper jeg å kunne gjøre noe med. 

NSR-joiken. Et godt minne fra de fire årene som gikk var da president Aili og jeg satt bakerst i plenumssalen og hun lærte meg NSR-joiken. Ellers må jeg berømme Aili, mine kolleger og administrasjonen for alt de har lært meg. I mitt første budsjettmøte som sametingsråd måtte de tåle mange dumme spørsmål.

Eirik Larsen – Lásse-Ivvár Erke

Slåtta i Nipen. Jeg vokste opp med både mors- og farsslekta rundt meg, noe som var flott og trygt. Jeg gikk ikke i barnehage, men ble levert til geitefjøsen, hvor tante Aina allerede var i gang med fjøsstellet. Jeg har gode barndomsminner fra slåttearbeid, hvor belønningen var å få sitte på høylasset bak traktoren og å få tilgang til å leke i høyet rundt på gårdene i bygda.

Idretten er mer enn bare sportslige prestasjoner. Idretten skaper vennskap, samhold, opplevelser og lærdom. Jeg er evig takknemlig for den frivillige innsatsen til mine trenere. Gjennom samlingene til Samenes Idrettsforbund knyttet jeg mine første vennskap med samer fra andre steder, noe som har vist meg hvordan idretten kan styrke det samiske samholdet. 

Standing Rock. I 2016 forlot jeg departementsjobben min og reiste til Standing Rock og USA for å støtte Sioux-folket sin kamp mot oljerørledningen DAPL. Dessverre ble rørledningen bygget og drikkevannet ødelagt. Jeg sitter likevel igjen med verdifulle erfaringer som jeg har tatt med meg i både politisk og juridisk arbeid.

Valgkamp. Det jeg liker best med valgkamp er å få møte enda flere folk enn vanlig. Det er utrolig nyttig med tilbakemeldinger fra velgere, noe som er ekstra viktig i år etter en lang periode uten å kunne treffe folk.

Bil i snøscooterløypa. En gang jeg lånte presidentens bil endte ferden i det som viste seg å være en snøscooterløype. Under berging kjørte bergingsbilen seg fast og traktoren som skulle berge bergingsbilen havarerte. Da var det bare å innse at tabben ikke kunne holdes hemmelig – til glede for mine kolleger.

Helén Storelv- Rabone

Kvitfors i Evenes, her bor jeg sammen med min familie i trygge omgivelser. På samme tun bor også mine foreldre og min søster og hennes familie. 

Drømmeboligen. I sommer har vi brukt mye tid på å planlegge utbygging av huset. Jeg brenner for de samiske bygdene og at flere skal få mulighet til å skaffe seg bolig i samiske bygder. Jeg mener at vi må få på plass virkemiddelpolitikk gjennom Husbanken som gjør det lettere å bygge drømmeboligen.

Fritidstilbud. Barn og unge trenger flere tilbud enn kun fotball. Jeg ser behov for å sikre gode kulturtilbud, som kunst, sang og dans for barn og unge i bygdene. Slike tilbud vil styrke det samiske mangfoldet.

Møteplasser. Jeg har på nært hold erfart hvor mye Márkomeannu-festivalen har betydd for samisk identitet i et område som har vært hardt rammet av fornorskning. Jeg ser et stort behov for å utvikle flere samiske møteplasser, både i bygd, by og i områder med færre samer.

Debutant. Jeg er ny i både NSR og i valgkamp. Jeg har fulgt med samepolitikken fra sidelinja i flere år og har kjent på en stadig økende motivasjon for å stille til valg. Jeg øver meg på å ikke virke beskjeden. Derfor kan jeg ubeskjedent si at Sametinget har behov for en som meg!