Behov for samiske helsetilbud

Helse er noe som berører hver enkelt av oss gjennom hele vårt livsløp, og for samer er det ekstra viktig at man møter et helsevesen som har kjennskap til samisk språk og kultur. Flere samiske områder har også en lang vei til sykehusbehandling, og sykehusstruktur er derfor også en svært viktig del av den samiske helsepolitikken.

Foto: Tiril Guttorm

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
30.08.2021
NSR

Behov for samiske helsetilbud

Det er mandags morgen i Oslo. Mens folk flest gjør seg klar for å starte dagen, har NSRs førstekandidat i Sør-Norge valgkrets, Tor Gunnar Nystad, nettopp kommet hjem fra nattevakten som miljøterapeut ved Oslo Universitetssykehus.

Det handler om et verdig helsetilbud for samiske eldre, og å kunne få tilgang til helsetjenester på eget språk og der helsearbeidere forstår pasientenes kulturelle bakgrunn

– Selv om det generelle helsetilbudet her i byen er veldig bra, så ser jeg mangler når det kommer til det samiske. Det handler om et verdig helsetilbud for samiske eldre, og å kunne få tilgang til helsetjenester på eget språk og der helsearbeidere forstår pasientenes kulturelle bakgrunn, sier Nystad.

– Selv om  vi trenger å rekruttere og utdanne flere samiske helse- og sosialarbeidere, så tror jeg allerede det finnes flere samiske helseressurser som kunne ha bidratt til å skape likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen. I så måte er det Sørsamiske helsenettverket / Åarjelsaemien healsoeviermie et godt eksempel på hvordan samiske helsetjenester kan organiseres flere steder i Saepmie.

Vi må tørre å snakke om samers psykiske helse

Ole Henrik Bjørkmo Lifjell, NSRs andrekandidat i Sørsamisk valgkrets, er også brennende opptatt av samisk helsepolitikk. Med seg i politikken har han erfaring som prosjektkoordinator for forskningsprosjektet “Mihá – Unge samers psykiske helse”.

I det samiske samfunnet snakker vi ofte om våre kollektive utfordringer. I alt dette får de individuelle utfordringene lite plass.

– Vi har nå gjennom forskninga ledet av Ketil Lennert Hansen fått belyst risiko- og beskyttelsesfaktorer for unge samer i Norge i dag, og i hvilke situasjoner disse er gjeldene for samisk ungdom. Dette gjør det lettere for oss politisk å få på plass tiltak knyttet til samers psykiske helse, sier Lifjell.

Den unge sametingspolitikeren er spesielt opptatt av at vi som samfunn skal bryte stillheten rundt psykisk helse.

– Vi må tillate samer å ha individuelle problemer. I det samiske samfunnet snakker vi ofte om våre kollektive utfordringer, slik som tap av reindriftsland til vindindustrien, sjøsamiske rettigheter, fornorskning og så videre. I alt dette får de individuelle utfordringene lite plass, og det må vi være bevisste på i møte med hverandre, avslutter Lifjell.