Beaska Niillas er valgt inn i styret til Samisk Parlamentarisk Råd

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
08.11.2021
NSR

Beaska Niillas er valgt inn i styret til Samisk Parlamentarisk Råd

 

– Beaska Niillas er valgt inn i styret til Samisk Parlamentarisk Råd

 

Beaska Niillas (NSR) ble den 04.11.21 valgt inn i styret til Samisk Parlamentarisk Råd (SPR). Sametingspresident Silje Karine Muotka tiltrer styret i egenskap av å være sametingspresident. Styret består ellers av sametingspresident Håkan Jonsson, sametingspresident Tuomas Aslak Juuso, Anni Koivisto og Per Olof Nutti.

  • Arbeidet i SPR danner et av grunnlagene for oss som ett folk på tvers av landegrensene. Samarbeid på tvers av statenes grenser er noe vi har lang erfaring med og som vi prioriterer høyt i vår daglige politikk, og Beaiveálgu-erklæringen staker ut viktige felt vi skal jobbe med. God samhandling og erfaring med arbeid over landegrensene er nøkkelen til å bygge ned disse hindrene gjennom Sápmi. I kommende periode har vi store ambisjoner og vi har en god politikk som kan være med på å utvikle SPR og Sápmi inn i fremtiden. Jeg ser frem til dette arbeidet og gleder meg til å bidra, sier Beaska Niillas, parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund.

Samisk Parlamentarisk Råd (SPR) består av 21 medlemmer fra Sametingene i Norge, Sverige og Finland. Fra norsk side er Beaska Niillas (NSR), Maren Benedicte Nystad Storslett (NSR), AIli Guttorm (NSR), Toril Bakken Kåven (Nkf) og Ronny Wilhelmsen (Ap) valgt av Sametingets plenum. I tillegg er sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) og plenumsleder Tom Sottinen (Ap) medlemmer.

  • Vi prioriterer SPR veldig høyt så vi er glade for at Beaska Niillas ville ta ansvaret. Vi tror at han kan være med på å styrke det allsamiske samarbeidet. Han har lang erfaring med grenseoverskridende samarbeid og kjenner hele det samiske samfunnet godt, også i de andre statene. Vi vil styrke og utvikle SPR, og Beaska Niillas er rette person å ha med i det arbeidet, sier Maren Benedicte Nystad Storslett, parlamentarisk nestleder i Norske Samers Riksforbund.

SPRs utøvende organ er styret. I styret deltar de tre sametingspresidentene og ett medlem fra hvert av Sametingene. For tiden er det sametingspresident Silje Karine Muotka som er SPR-president. Lederskapet roterer mellom de tre Sametingene.

 

Kontaktpersoner: 

Beaska Niillas, tlf. +47 91856318, beaska@nsr.no

Maren Benedicte Nystad Storslett, +47 97122760, maren@nsr.no