Beaiveálgu-erklæringen

Norske Samers Riksforbund, Ávjovárri Flyttsameliste og Senterpartiet har lagt frem Beaiveálgu-erklæringen og en samarbeidsavtale. Erklæringen danner grunnlaget for vårt samarbeid på Sametinget de neste fire årene.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
18.10.2021
NSR

Beaiveálgu-erklæringen

– Vi er veldig stolte over denne erklæringen, sier påtroppende sametingspresident Silje Karine Muotka. – Vi har kommet til enighet om politikk som gir oss mulighet til å kunne støtte de samer som trenger det og utvikle det samiske samfunnet videre, og jeg vil takke både Senterpartiet og Flyttsamelista for svært gode forhandlinger.

Erklæringen bygger på ånden fra den første samiskspråklige romanen, Beaiveálgu, skrevet av sjøsamen Anders Larsen i 1912. I romanen følger vi Ábo Eira fra hans oppvekst i ei sjøsamisk bygd på en reise gjennom et storsamfunn som ser ned på samer og det samiske, og frem til hans oppvåkning der han vil fremme samisk språk, kultur og historie.

Les Beaiveálgu-erklæringen her:

– I denne perioden skal vi blant annet satse på samiske barnehager og pedagoger, levende samiske bygder og bedre betingelser for samiske primærnæringer. Vi sikrer et sterkt Sameting som kan støtte det store mangfoldet av samer, sier Muotka.

– Sannhets- og forsoningskommisjonen skal levere sin rapport i 2023. Å bearbeide fornorskningen er noe som involverer både samer og storsamfunnet, og det vil prege siste halvdel av denne sametingsperioden. Forsoning innebærer blant annet et samfunn uten samehets, og vi løfter arbeidet mot samehets høyt i sametingsrådet, sier Muotka.

Samarbeidspartnerne har i tillegg til den politiske erklæringen og blitt enige om en samarbeidsavtale , som sier noe om hvordan samarbeidet skal foregå. Der spesifiseres det blant annet at sametingsrådet skal bestå av fem rådsmedlemmer, tre til NSR i tillegg til sametingspresidenten og et til SP. Hver av partene skal ha en politisk rådgiver hver.

Sametingsrådet som skal styre Sametinget de neste fire årene er også lagt frem. I tillegg til påtroppende Sametingspresident Silje Karine Muotka består det påtroppende Samertingsrådet av Maja Kristine Jåma (NSR), Runar Myrnes Balto (NSR), Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) og Hans Ole Eira (SP)