Ávjovárri – en samisk veiviser

NSR stiller med en mangfoldig liste i Ávjovárri, med veteranen Mathis Nilsen Eira, ungdomskandidaten Maren Benedicte Nystad Storslett og sjøsamen Sandra Andersen Eira.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
01.09.2021
NSR

Ávjovárri – en samisk veiviser

Naturbruken som grunnstein 

Ávjovárri er et sentralt samisk område med enorme muligheter. Her står kulturen sterkt, noe som gjør kretsen til et fyrtårn i Sápmi. Det er en mangfoldig krets, som strekker seg fra Porsangerfjorden og helt inn til indre Finnmark. Førstekandidat og reindriftsutøver Mathis Nilsen Eira mener de sterke tradisjonene med å høste og livnære seg av naturen er noe som binder kretsen sammen. 

Ressursene fra havet, vidda og fjellene har gjort at vi har kunne livnært oss her.

– Ressursene fra havet, vidda og fjellene har gjort at vi har kunne livnært oss her. Jeg er motivert for en ny periode på Sametinget, og vil arbeide for å sikre samisk naturbruk. Den kommende Sametingsperioden vil vi blant annet komme med forslag til endringer i reindriftsloven, og vi vil også støtte opp om arbeidet med å få på plass vårvinter-jakt på ender i Kautokeino, sier Eira.

Máhtte peker også på kartlegginga av rettighetene til grunnen i Finnmark som viktig for kretsen. Den såkalte Kárášjogasaken er kommet så langt at befolkningen i Kárášjohka har stevnet FeFo for Utmarksdomstolen. Det blir viktig og interessant om befolkningen i Kárášjohka får medhold fra domstolene. Befolkninga vil da ha rett til å ta beslutninger om bruken av utmarka og dette vil være viktig for framtidig naturbruk i Ávjovárri.

Innovatør i Sápmi

Andrekandidat Maren Benedicte Nystad Storslett har tross sin unge alder god politisk erfaring. Storslett har siden 2018 ledet NSRs ungdomsutvalg. Etter å ha fullført en bachelor i ledelse, innovasjon og marked flytter hun nå tilbake til Kautokeino. Hun har et ekstra engasjement for de mange næringsdrivende som daglig gjør en enorm innsats for Sápmi.

Jeg vil at Sametinget skal ta en ledende rolle i å støtte opp og heie frem unge samer som ønsker å skape nye prosjekter og egne arbeidsplasser

– Innovasjon er spennende når vi tar utgangspunkt i våre tradisjoner og verdier. Tradisjon og innovasjon kan finne sammen slik som vi ser i mange suksessfulle samiske bedrifter. Jeg vil at Sametinget skal ta en ledende rolle i å støtte opp og heie frem unge samer som ønsker å skape nye prosjekter og egne arbeidsplasser, sier Maren.

– I Ávjovárri har vi viktige institusjoner som er med på å bevare og formidle kunnskap om samisk språk og kultur. At vi tar vare på grunnverdier og tradisjonell kunnskap, viderefører det på en slik måte at de er i takt med samtiden, er en styrke for Sápmi, fortsetter Storslett.

Klar sjøsamisk røst

Sandra Andersen Eira fra Porsanger er tredjekandidat i Ávjovárri. Sandra har jobbet både i helsevesenet og som fisker – og er kjent som en sterk stemme for fiskeriene og sjøsamenes rettigheter.

Vi må også styrke infrastrukturen og institusjoner for samene på kysten.

– Vi må også styrke infrastrukturen og institusjoner for samene på kysten. Det bør etableres et fartøyvernsenter i Porsanger. Det er også viktig at institusjoner som Mearrasiida sikres faste økonomiske vilkår, sier Sandra Andersen Eira.