NSR-U-leder er fornøyd med stor økning til Beaivváš

I Sametingsrådets forslag til budsjett for 2021, er det foreslått en økning på 1.623.000 til Beaivváš samisk nasjonalteater. 600.000 bevilges for å styrke rekrutteringen av nye unge skuespillere til teateret. Dette forslaget til økning er Maren Benedicte Nystad Storslett, leder for NSR sitt ungdomsutvalg (NSR-U), svært fornøyd med. Maren Benedicte er selv fra Guovdageaidnu hvor Beaivváš er lokalisert og har en viktig posisjon i samfunnet.

Kategori
NSR Nuorat
Forfatter
NSR
Dato
11.11.2020
NSR Nuorat

NSR-U-leder er fornøyd med stor økning til Beaivváš

– Beaivváš er utrolig viktig, ikke bare for Guovdageaidnu, men for hele Sápmi. Det var en fantastisk flott dag å oppleve da det endelig ble klart at det blir et nytt teaterbygg, og jeg gleder meg veldig til det blir ferdig prosjektert og åpner, sier Nystad Storslett.

NSR-U-lederen er ekstra glad for at det satses på å rekruttere unge skuespillere og hun håper at vi får se flere unge nye skuespillere når det nye Beaivváš åpner.

Beaivváš er utrolig viktig, ikke bare for Guovdageaidnu, men for hele Sápmi

– Det er en god prioritering å arbeide for at det kommer nye unge skuespillere på plass. Nå er det fint å se at NSR tar ansvar på Sametinget og at rådet legger opp til å styrke teaterets mulighet til å videreutvikle seg. Da blir det ikke bare et nytt bygg, men også unge skuespillere som er klare for å ta teateret inn i fremtiden, avslutter Storslett.