Bli med på Sametinget i to uker!

NSR gir unge medlemmer en unik mulighet til å bli kjent med Sametinget og NSRs politiske virke. Du får mulighet til å følge NSRs Sametingsgruppe to uker på Sametinget.

Kategori
NSR Nuorat
Forfatter
NSR-N
Dato
11.05.2022
NSR Nuorat

Bli med på Sametinget i to uker!

Oahpahalli / Trainee

Trainee orningen til NSR, kalt Oahpahalli, gir ungdomsmedlemmer mulighet til å lære mer om samepolitikk, NSR og Sametinget. Ved å følge NSRs Sametingsgruppe i to uker på Sametinget får du en unik mulighet til å oppleve den politiske hverdagen og lære ved å delta. Ordningen er for alle våre unge medlemmer over 18 år, som ønsker å bli bedre kjent med det som skjer på Sametinget.

Du får reise og opphold dekt, samt et honorar for oppholdet.

Les mer om Oahpahalli / Trainee ordningen her!

Du kan også ta kontakt med oss på mail nsr-u@nsr.no eller ring Sara Katrine Aleksandersen (ungdomssekretær) på telefon +47 975 02 191, om du har spørmål om Oahpahalli ordningen.

Du vil følge komite og plenum på Sametinget

Komite:
30. mai samles representantene på Sametinget i Karasjok. Da er det forberedende gruppemøter. 31. mai til 4. juni er det komitemøter. Sametinget har tre fagkomiteer; plan- og finanskomiteen, oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen og nærings- og kulturkomiteen. De kommer med innstillinger til plenum.

Les mer om Sametingets fagkomiteer her.

Plenum:
13. juni til 17. juni 
er det plenumsuke. Plenum er Sametingets øverste organ, hvor alle representanter samles for debatt og fatter vedtak. Dette skjer i plenumssalen på Sametinget.

Les mer om Sametingets plenum her.

Oahapahalli:
Som Oahpahalli får du være med på alle NSRs gruppemøter. Du velger deg én fagkomite du skal følge, og du får være tilstede under plenum. Du vil også få delta på alle seminar og eksterne møter Sametingsgruppen skal delta på. Samt det sosiale som skjer mellom møtene.

Du vil også få en mentor som du kan stille spørsmål til, og få råd. Og i forkant vil du få informasjon som vil hjelpe deg med forberedelsene til møtene. Men det meste av læringen skjer underveis de dagene du er på Sametinget!

NSR drar ned gjennomsnittsalderen på Sametinget

NSR har en ung Sametingsgruppe. De 12 yngste representantene tilhører NSR, og er dermed med på å trekke ned gjennomsnittsalderen på Sametinget bektraketlig. NSR gir rom for unge til å engasjere seg, og har alltid tatt unges stemme seriøst. Oahpahalli ordningen har vært mange av våre representanters første møte med det politiske virke på Sametinget.

Her kan du lese mer om NSRs unge representanter!