Litt historie

NTSS sin historie fra oppstart til nå:

Kategori
Nord-Trøndelag sameforening
Forfatter
Noerhte-Trööndelagen saemien siebrie
Dato
16.09.2023
Nord-Trøndelag sameforening

Litt historie

Ved oppstart ble det opprettet et interimstyre som besto av Mats Steinfjell som leder og styremedlemmer Arvid Jåma, Lill Vesterfjell nå:Kalstad, Laura Jåma nå:Renfjell og Maja Dunfjeld.

Varamedlemmer var Johan Hætta, Peder L Jåma og Ivar Toven.

Senere ble det opprettet et styre bestående av fem medlemmer og Arvid Jåma ble valgt som leder
og NTSS ble opptatt som medlem i NSR og med godkjente vedtekter som var i overensstemmelse med formålsparagrafen til NSR.

Vi begynte å delta på landsmøte med to delegater i 1975. I 1976 deltok vi for første gang på Nordisk samekonferanse. Første tillitsmannskonferanse vi deltok i var i 1979. I 1982 kom vi med i NSR sitt landsstyre. I 1984 anmodet vi NSR om at det sørsamiske bosettingsområdet burde være representert i NSR sitt styre, noe vi tidvis har vært med i.

Ledere opp gjennom tidene:

Arvid Jåma: 1975,

Stig Dunfjell: 1977,

Joel Steinfjell: 1981,

Alvar Dunfjell: 1985,

Sonja Danielsen: 1986,

Alvar Dunfjell: 1988,

Nora Bransfjell: 1990,

Maja Dunfjeld: 1991,

Sigbjørn Dunfjeld, fung.leder: 1995,

Sigbjørn Dunfjeld; 1998,

Grethe Dunfjeld: 1999,

Laila Wilks: 2001,

Grethe Dunfjeld:2003,

Sigfred Hilmar Jåma: 2006,

Sigbjørn Dunfjeld: 2007,

Vidar Andersen: 2009,

Grethe Dunfjeld: 2013:

Arne Nerås Joma: 2017,

Laara Dunfjeld, fung.leder:

2018, Grethe Dunfjeld: 2018,

Jon Isak Gælok: 2020.

Saker som blant annet er blitt behandlet og blitt jobbet med er;

Den første saken var: Nord-Fosen skytefelt i 1975. I 1980 stilte vi krav om nyheter på sørsamisk. Denne saken har vært en gjenganger over flere år. I 1983 henstilte vi Statens kulturminneråd om å ta med å samisk representasjon i kulturminnerådet. Sørsamisk barnehage startet som prosjekt i 1981 og har vært en gjenganger i ulike fòra opp gjennom årene til vi fikk vår egen samiske barnehage. Bruk av samiske symboler har vært oppe som sak, samiske stedsnavn, samiske rettigheter i det sørsamiske området, utvikle lærestoff til den norske skole om samer og samiske forhold, egen logo for lokallaget, sørsamisk utdanning, helse- og sosialfaglig tjeneste for samer,