NTSS sin historie fra oppstart til nå:

Kategori
Noerhte-Trøndelagen Saemien Siebrie
Forfatter
Noerhte-Trööndelagen saemien siebrie
Dato
16.09.2023
Noerhte-Trøndelagen Saemien Siebrie

Litt historie

Ved oppstart ble det opprettet et interimstyre som besto av Mats Steinfjell som leder og styremedlemmer Arvid Jåma, Lill Vesterfjell nå:Kalstad, Laura Jåma nå:Renfjell og Maja Dunfjeld.

Varamedlemmer var Johan Hætta, Peder L Jåma og Ivar Toven.

Senere ble det opprettet et styre bestående av fem medlemmer og Arvid Jåma ble valgt som leder
og NTSS ble opptatt som medlem i NSR og med godkjente vedtekter som var i overensstemmelse med formålsparagrafen til NSR.

Vi begynte å delta på landsmøte med to delegater i 1975. I 1976 deltok vi for første gang på Nordisk samekonferanse. Første tillitsmannskonferanse vi deltok i var i 1979. I 1982 kom vi med i NSR sitt landsstyre. I 1984 anmodet vi NSR om at det sørsamiske bosettingsområdet burde være representert i NSR sitt styre, noe vi tidvis har vært med i.

Ledere opp gjennom tidene:

 • Arvid Jåma: 1975,
 • Stig Dunfjell: 1977,
 • Joel Steinfjell: 1981,
 • Alvar Dunfjell: 1985,
 • Sonja Danielsen: 1986,
 • Alvar Dunfjell: 1988,
 • Nora Bransfjell: 1990,
 • Maja Dunfjeld: 1991,
 • Sigbjørn Dunfjeld, fung.leder: 1995,
 • Sigbjørn Dunfjeld; 1998,
 • Grethe Dunfjeld: 1999,
 • Laila Wilks: 2001,
 • Grethe Dunfjeld:2003,
 • Sigfred Hilmar Jåma: 2006,
 • Sigbjørn Dunfjeld: 2007,
 • Vidar Andersen: 2009,
 • Grethe Dunfjeld: 2013:
 • Arne Nerås Joma: 2017,
 • Laara Dunfjeld, fung.leder:
 • 2018, Grethe Dunfjeld: 2018,
 • Jon Isak Gælok: 2020.

Saker som blant annet er blitt behandlet og blitt jobbet med er;

Den første saken var: Nord-Fosen skytefelt i 1975. I 1980 stilte vi krav om nyheter på sørsamisk. Denne saken har vært en gjenganger over flere år. I 1983 henstilte vi Statens kulturminneråd om å ta med å samisk representasjon i kulturminnerådet. Sørsamisk barnehage startet som prosjekt i 1981 og har vært en gjenganger i ulike fòra opp gjennom årene til vi fikk vår egen samiske barnehage. Bruk av samiske symboler har vært oppe som sak, samiske stedsnavn, samiske rettigheter i det sørsamiske området, utvikle lærestoff til den norske skole om samer og samiske forhold, egen logo for lokallaget, sørsamisk utdanning, helse- og sosialfaglig tjeneste for samer,