Et sametingsbudsjett for de sørsamiske barna

Til tross for tidligere forsøk på å viske oss ut av historien, holder vi stand. Men vi har behov for grunnlag til gode levekår og bosetting i våre områder. Vi trenger gode språkarenaer for våre barn, slik at de har muligheten til å bli stødige og trygge språkbærere. Sametinget har bidratt med midler til tilrettelegging og språkutvikling i skolen og den samiske barnehageavdelingen på Røros

foto: Árvu / Samediggi

Kategori
Guevteli saemieh
Forfatter
NSR
Dato
07.12.2022
Guevteli saemieh

Et sametingsbudsjett for de sørsamiske barna

Skrevet av: Lisa-Marit Pentha Stavsøien, Sørsamisk valgkrets

I vårt område har det i den siste tiden eskalert i omfanget av nedsettende og til tider hatefulle kommentarer under mediesaker der det handler om samer og reindrift.

Derfor er jeg glad for at sametinget har vedtatt en handlingsplan mot samehets. Og at det i forslaget til neste års budsjett er med en søkerbasert ordning for å løfte kapasiteten til sametinget på området.

Satsingen på gratis barnehageplass for barn i samiske barnehager er et bra og nyttig tiltak, for å sikre samiske barns rett på samiskspråkelig barnehageplass.

I vårt område, som alle andre steder i Saepmie er vi preget av fornorskningspolitikken. Men også av Yngvar Nielsens historieforfalskning på slutten av 1800-tallet. Gjennom prosjekter som Kjent og anerkjent vil man kunne registrere og dokumentere flere sørsamiske kulturminner. Og det vil bidra til større synliggjøring av vår tilstedeværelse og historie.

Til tross for tidligere forsøk på å viske oss ut av historien, holder vi stand. Men vi har behov for grunnlag til gode levekår og bosetting i våre områder. Vi trenger gode språkarenaer for våre barn, slik at de har muligheten til å bli stødige og trygge språkbærere. Sametinget har bidratt med midler til tilrettelegging og språkutvikling i skolen og den samiske barnehageavdelingen på Røros. Satsingen på gratis barnehageplass for barn i samiske barnehager er et bra og nyttig tiltak, for å sikre samiske barns rett på samiskspråkelig barnehageplass. Men også i et sosialpolitisk perspektiv.

Vi trenger gode språkarenaer for våre barn, slik at de har muligheten til å bli stødige og trygge språkbærere.

Det er viktig med likeverdige helsetjenester, der man møter helsepersonell med både språklig og kulturell kompetanse. Da er det gledelig at Sørsamisk helsenettverk har fått økt tilskudd til å videreføre sitt arbeid.

Ellers må jeg også nevne våre to festivaler i sørsamisk område. Raasten Rastah og Tjaktjen Tjåanghkoe. Disse er viktige som både kulturarenaer og møteplasser. Årlige tilskudd vil kunne bidra til fortsatt utvikling og forutsigbarhet.

Vi har behov for flere samiske møteplasser og tilgang til flere desentraliserte studietilbud.

Konklusjonen må bli at det blir gjort mye for vårt område. Men vi har behov for flere samiske møteplasser og tilgang til flere desentraliserte studietilbud.

Sametinget skal sørge for tilfredsstillende løsninger på behovene i Saepmie. Dette krever en økning av de økonomiske rammene, og man må begynne å se på om det finnes alternative finansieringsmåter for sametinget.