Sør-Norge valgkrets

OBS! I Sør-Norge må veldig mange forhåndsstemme

Om du ikke bor i en av følgende kommuner, må du forhåndsstemme:
Fredrikstad, Sandefjord, Bærum, Asker, Lørenskogm, Skedsmo, Ullensaker, Eidsvoll, Oslo, Drammen, Stavanger, Bergen.

Du er selv ansvarlig for å for å forhåndstemme tidsnok til at stemmen kommer frem tidsnok. Oppsøk det lokale valglokalet i din kommune nå!

NSRs liste i Sør-Norge valgkrets:

1.

Tor Gunnar Nystad (1967) er opprinnelig fra Karasjok, men bor i Oslo og jobber som terapeut ved en rusbehandlingsenhet ved Oslo Universitets sykehus. Han har også annen fagbakrunn samfunnsvitenskaplige studier ved UiT Norges arktiske universitet.

 

2.

Aili Guttorm (1991) har studert industriell design (ingeniør) og har levert bachelor i maskiningeniør. Hun arbeider også på høgskolebibliotek og som servitør. Aili bor i Moss, og har foreldre fra Tana og Karasjok.

 

3.

Piera Heaika Muotka (1992) bor i Oslo hvor han studerer grafisk design på Westerdals Oslo ACT. Han jobber også som ungdomssekretær i NSR. Han er oppvokst i Nesseby i Finnmark og i Skånland i Troms.

 


4. Mona Tornensis Hornæs
(1972) – Bergen
5. Jon Isak Lyngman Gælok (1987) – Bergen
6. Laila Coldevin (1967) – Sørum
7. Leif Arnold Halonen (1944) – Sandnes
8. Aili Kalvemo (1981) – Oslo
9. Gisle Stenersen (1967) – Asker
10. Irene Kvitfjell (1962) – Lillehammer
11. Lars-Jonas Kvistad Westerfjell (1985) – Eidsvoll
12. Kirsti Guvsám (1979) – Kristiansund

NSRs representanter i Sør-Norge valgkrets vil jobbe for

 • å styrke og utvikle samiske møteplasser i hele Sør-Norge valgkrets, blant annet Bergen, Stavanger, Mjøsaområdet og i Møre og Romsdal. For eksempel gjennom en ansettelse av en prosjekt- og språkkoordinator for hele Sør-Norge.
 • å sikre driften ved Samisk hus i Oslo, ved at Samisk Hus får status som et samisk språk-, kultur- og informasjonssenter, med ansvar for nord-, lule- og sørsamisk språk.
 • å etablere et samisk språkombud som blant annet har ansvar for å informere om rettigheter til samiskundervisning i skolen, og påse at skolene faktisk gir det samiske tilbudet de er forpliktet til jamfør opplæringsloven.
 • at det opprettes en samisk skole i Oslo, som skal være en ressurs for samiske elever i hele Sør-Norge valgkrets.
 • at det etableres flere samiskspråklige barnehagetilbud i kommuner i Sør-Norge valgkrets.
 • at det tilbys høyere utdanning i nord-, lule- og sørsamisk i Oslo. Dette i samarbeid med Sámi Allaskuvla, Nord universitet og UiT – Norges arktiske universitet.
 • samisk kultur- og språkkompetanse i helse- og sosialsektoren. For eksempel ved at det tilbys en god og faglig forsvarlig samisk tolketjesneste på sykehus og i  kommuner.
 • å sikre fast drift av det samiske helsetreffet for eldre i Oslo, og arbeide for at tilbudet utvides til andre områder i Sør-Norge valgkrets.
 • å sikre et godt tjenestetilbud til samer i Sør-Norge gjennom forpliktende samarbeid mellom Sametinget og kommuner og fylkeskommuner, som for eksempel Bergen og Bærum kommuner og Akershus fylkeskommune.
 • at samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Oslo kommune følges opp og videreutvikles, for å sikre et godt tjenestetilbud innen opplæring, helse, språk og kultur.
 • et fullverdig voksenopplæringstilbud i samiske språk, kultur og duodji for alle – uansett hvor vi bor.
 • at det ansettes en duodjiveileder i Sør-Norge valgkrets.

Aili Guttrom, Piera Heaika Muotka og Tor Gunnar Nystad. Alle foto: Marie Louise Somby