Gáisi valgkrets

NSRs liste i Gáisi valgkrets:

1.

Henrik Olsen (1970) jobber som daglig leder for Senter for nordlige folk hjemme i Manndalen i Kåfjord. Han har tidligere blant annet jobbet som sametingsråd for kultur, helse og likestilling og leder for urfolksfestivalen Riddu Riđđu.

 

2.

Sandra Márjá West (1990) er fra Kåfjord og har bosted i Tromsø. Etter å ha studert duodji ved Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk, studerer hun nå til gullsmed. Tidligere har hun studert Russlandsstudier ved UiT Norges arktiske universitet.

 

3.

Niko-Mihkal Valkeapää (1968) bor i Tromsø og jobber som artist. Han er opprinnelig fra Enontekiö på finsk side og har tidligere arbeidet som lærer i Kautokeino. Niko har mottatt flere priser i sin musikkarriere, blant annet Spellemannsprisen 2003 i åpen klasse.

 

4. Karen Anette Anti Oskal (1972) – Målselv
5. Vidar Andersen (1978) – Tromsø
6. Ane-Alis Vatne Johansen (1990) – Storfjord
7. Ánte Siri (1984) – Tromsø
8. Viktor Bomstad (1992 ) – Storfjord
9. Marit Anne Hauan (1955) – Tromsø
10. Rolf Johansen (1954) – Lyngen

Kjære sametingsvelger i Gáisi valgkrets

Vi håper du vil bruke din stemmerett og stemme på Norske Samers Riksforbund (NSR) den 11. september.

Vi har behov for et aktivt og utadrettet Sameting som står opp for de samiske lokalsamfunn og enkeltpersonene som ønsker å utøve sitt språk, sin kultur, og sin næring.

NSR i Gáisi valgkrets vil arbeide med fokus på iverksetting av en moderne same-politikk, samepolitiske tiltak og tilbud innenfor barnehagesektoren, skolesektoren, kultursektoren og innenfor helse, pleie og omsorg.

NSRs representanter i Gáisi valgkrets vil jobbe for

 • beskytte våre fjordfiskere mot oppdrett og storkapital, og sikre sjøsamenes historiske rettigheter til fiskeressursene.
 • sikre reindriften som en robust samisk tradisjonsbærer, samt sikre næringas bruksarealer mot naturinngrep som er ødeleggende for næringa.
 • arbeide for at befolkningen i Troms får tilbake hevdvunne rettigheter til utmarksressurser på Finnmarkseiendommen.
 • etablere et Samisk hus i Tromsø for styrking og utvikling av samisk språk og kultur i byen.
 • styrke og utvikle de samiske sentrenes regionale funksjoner.
 • at Troms fylkeskommune og kommunene i Troms lager helhetlige samiske planer som omfatter alle aspekter av samisk språk, kultur, næringer og samfunnsliv.
 • barn og unge i fylket sikres god og forutsigbar språkopplæring i barnehage og i skoleverket, og at fylkets samiskelever på videregående må ha stedlige lærere.
 • at tilgangen til alle helsetjenester på samisk og med samisk kulturforståelse sikres for alle samer i fylket.
 • få opprettet en frikjøpsordning for lærere som ønsker å studere samisk.
 • Utvikling av en samisk region på tvers av landegrensene.
 • Vi sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Niko-Mihkal Valkeapää, Henrik Olsen og Sandra Márjá West. Alle foto: Marie Louise Somby