Gáisi valgkrets

NSRs liste i Gáisi valgkrets:

1.

Henrik Olsen (1970) jobber som daglig leder for Senter for nordlige folk hjemme i Manndalen i Kåfjord. Han har tidligere blant annet jobbet som sametingsråd for kultur, helse og likestilling og leder for urfolksfestivalen Riddu Riđđu.

 

2.

Sandra Márjá West (1990) er fra Kåfjord og har bosted i Tromsø. Etter å ha studert duodji ved Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk, studerer hun nå til gullsmed. Tidligere har hun studert Russlandsstudier ved UiT Norges arktiske universitet.

 

3.

Niko-Mihkal Valkeapää (1968) bor i Tromsø og jobber som artist. Han er opprinnelig fra Enontekiö på finsk side og har tidligere arbeidet som lærer i Kautokeino. Niko har mottatt flere priser i sin musikkarriere, blant annet Spellemannsprisen 2003 i åpen klasse.

 

4. Karen Anette Anti Oskal (1972) – Målselv
5. Vidar Andersen (1978) – Tromsø
6. Ane-Alis Vatne Johansen (1990) – Storfjord
7. Ánte Siri (1984) – Tromsø
8. Viktor Bomstad (1992 ) – Storfjord
9. Marit Anne Hauan (1955) – Tromsø
10. Rolf Johansen (1954) – Lyngen

NSRs representanter i Gáisi valgkrets vil jobbe for

  • beskytte våre fjordfiskere mot oppdrett og storkapital, og sikre sjøsamenes historiske rettigheter til fiskeressursene.
  • sikre reindriften som en robust samisk tradisjonsbærer, samt sikre næringas bruksarealer mot naturinngrep som er ødeleggende for næringa.
  • arbeide for at befolkningen i Troms får tilbake hevdvunne rettigheter til utmarksressurser på Finnmarkseiendommen.
  • etablere et Samisk hus i Tromsø for styrking og utvikling av samisk språk og kultur i byen.
  • styrke og utvikle de samiske sentrenes regionale funksjoner.
  • at Troms fylkeskommune og kommunene i Troms lager helhetlige samiske planer som omfatter alle aspekter av samisk språk, kultur, næringer og samfunnsliv.
  • barn og unge i fylket sikres god og forutsigbar språkopplæring i barnehage og i skoleverket, og at fylkets samiskelever på videregående må ha stedlige lærere.
  • at tilgangen til alle helsetjenester på samisk og med samisk kulturforståelse sikres for alle samer i fylket.
  • få opprettet en frikjøpsordning for lærere som ønsker å studere samisk. Utvikling av en samisk region på tvers av landegrensene.
  • Vi sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Niko-Mihkal Valkeapää, Henrik Olsen og Sandra Márjá West. Alle foto: Marie Louise Somby