Min politihkka

NSR lea kulturpolitihkalaš organisašuvdna mii doaimmaha sihke kulturbarggu ja searvá Sámediggeválggaide. Danne mis lea politihkka eanaš servodatsurggiide Sámis. Dáin siidduin sáhtát lohkat min obbalaš politihka birra. Dasa lassin gávnnat dárkilit dieđuid min Sámedikki politihkalaš vuoruhemiin válgaprográmmas.

Politihkalašsuorggit

Ealáhus, duodji ja digitaliseren

NSR bargá sihke árbevirolaš ja ođđa sámi ealáhusaid buorrin ja váldá atnui ođđa digitála ja teknologalaš vejolašvuođaid.

Válggat 2021

Sápmi lea máŋggabealat ja NSR searvá 2021 Sámediggeválggaide válgaprográmmain mii fátmmasta buot sámiid. Sápmelaččat galget beassat buriid eallimiid eallit vaikko gos orošedjet ja makkár vuolggasadji lea. Dás oainnát NSR evttohasaid sámediggeválggaide!

Válggat 2021