Mjøsa og omegn sameforening

Vår lokalforening dekker Mjøsa og omegn og store deler av Innlandet og ble opprettet i 2008. I MDSS jobber vi særlig for språkopplæring for medlemmer, vi lager møteplasser med felles aktiviteter som duodji og språkopplæring på både sør- og nordsamisk, og vi reiser rundt til lokale barnehager og skoler når de ønsker å sette fokus på samisk historie og kultur.

Kontakt oss
Tlf: 46654996 E-post: mdss@nsr.no

Styret

Hege Merete Somby, nestleder og sekretær

Kai Gjessing, kasserer

Aina E. D. Nicolaisen, kursansvarlig

Aslak Bergerud, materialforvalter

Inger Lise Nervik, medlemskontakt og kursansvarlig

Kontakt oss
Tlf: 46654996 E-post: mdss@nsr.no

Dokumenter