Nye kurs fra høsten av

På grunn av koronasituasjonen har ikke foreninga arrangert kurs det siste halvannet året, bl.a har skolene vært tilbakeholdne med å låne ut lokaler. Men fra høsten skal vi igjen arrangere kurs. Kom gjerne med ønsker!

Kategori
Romssa Sámi Searvi
Forfatter
Romssa sámi searvi
Dato
02.08.2021
Romssa Sámi Searvi

Nye kurs fra høsten av

Kursene våre har alltid vært populære, noen kurs har vært fulltegnet bare noen timer etter at de har vært annonsert. De siste årene har vi arrangert flere store kurs for å sy Tromsø/Ullsfjordkofte og sommerkofter, og også kurs for å sy belte. Vi har også arrangert mindre kurs som veskesøm, båndvev, frynsekurs og UFO-kurs: kurs for å gjøre ferdig UFerdige Objekter. Noen av kursene våre har vært kombinert med trening på å bruke samisk språk.

Fra høsten håper vi at vi igjen kan arrangere kurs. Blant annet er det planer om et helgekurs om reindrift i Indre Troms. Vi får kursstøtte fra SOL, Sámi Oahppolihttu, og dermed blir det ikke så dyr kursavgift for deltakerne. Kursene er åpne for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer. Men hvis du melder deg inn i foreninga, er du med på å sikre drifta av foreninga videre.

Kursene er nyttige for å lære nye teknikker, men de gir også et godt miljø for å komme i gang med ting, også for dem som kan teknikkene fra før. Og vi lærer av hverandre. Og ikke minst, så er det trivelig å blir kjent med andre samer her i byen.