Ođđa kurssat fas čavčča rájes

Koronadili dihte searvi ii leat lágidan kurssaid measta guovtti jahkái. Ee. skuvllat eai leat háliidan luoikat midjiide lanjaid. Muhto čavčča rájes áigut fas lágidit kurssaid. Muital áinnas midjiide makkár kurssa don háliidivččet!

Kategori
Romssa sámi searvi
Forfatter
Romssa sámi searvi
Dato
02.08.2021
Romssa sámi searvi

Ođđa kurssat fas čavčča rájes

Min kurssat leat álo leamaš bivnnuhat, muhtun kurssat leat dievvan dušše moatti diimmus almmoheami maŋŋel.

Maŋimuš jagiid leat doallan máŋga stuorra kurssa goarrut Romssa/Moskavuonagávtti ja maiddái liidnegávtti, ja dasa lassin  sierra kurssa goarrut boahkána. Mii leat maiddái doallan unnit kurssaid nugo: sisteveaskogoarrun, čuoldin/njuikun, riessun ja UFO-kursa, gos beasat válbmet dujiid mat leat báhcán bealledahkun. Muhtun duodjekurssain mii maiddái hárjehallat sámástit.

Čavčča rájes sávvat ahte fas sáhttit lágidit kurssaid. Mii leat omd. plánemin vahkkoloahppakurssa boazodoalu birra.

Sámi Oahppolihttu doarju min kurssaid, ja dan dihte ii šatta nu divrras kursadivat oasseváldiide.

Buohkat sáhttet searvat kurssaide, sihke miellahtut ja earát, muhto jus searvvat RSS miellahttun, de don leat maiddái mielde sihkarastimin searvvi ovddos guvlui.

Kurssain beasat oahppat duddjoma, muhto dain lea maiddái buorre biras beassat johtui, maiddái daidda geat juo máhttet duddjot. Ja mii oahppat guhtet guimmiineamet. Ja vel dehálaččat: Kurssain lea buorre ilbmi ja mii oahpásmuvvat eará sápmelaččaide.