Språk

Er du enig i at samisk språk er en av de viktigste bærebjelkene i det samiske samfunnet? Mener du at samisk bør brukes mer, både i det offentlige, på skoler og hjemme? Synes du at flere burde få mulighet til å lære seg språket? Det vil vi også!

Giella

For NSR er det grunnleggende at samer skal selv ha rett til å ta vare på og utvikle sitt morsmål. Samiske språk skal videreføres til neste generasjon, samiske språk er framtidens språk. Sametinget skal ha det overordnede ansvaret for hvordan det samiske språkarbeidet skal organiseres og finansieres.  Både samiske og norske myndigheter må legge til rette for å bevare og fremme utvikling av samiske språk.

Samiske språk er en av de viktigste bærebjelkene i det samiske samfunnet. Språket bærer i seg vår samiske kultur, kunnskap og verdier. NSR vil at alle samer skal sikres tilgang til samiske språkarenaer, samiske tjenestetilbud og muligheter for å bruke eget språk. Alle samer skal ha en rett til opplæring i og på samisk. Samtidig har voksne et individuelt ansvar for å lære seg og bruke språket.

NSR vil at prinsippet om at samisk og norsk skal være likeverdige språk i Norge virkeliggjøres. Samisk språk skal være synlig i vårt samfunn.

Å styrke språksentrene er en sentral del av språkarbeidet. Dette har NSR fått til også i opposisjon. I tillegg ønsker NSR blant annet et tilsynsorgan for samisk språk, samt utvikling av samiskspråklige apper.

På Sametinget vil NSR arbeide for at:

 • at det etableres tilsynsorgan eller ombudsorgan for samisk språk, blant annet for å sikre at samelovens språkregler følges
 • at det etableres flere samiske språksentre
 • at språksentrenes grunnfinansiering skal styrkes
 • at det etableres et flerårig strategisk program for de samiske språksentrene, for å sikre mer forutsigbarhet i prosjektarbeidet i språksentrene
 • at det stimuleres til bruk av språkbærere og realkompetanse i samiskopplæring på alle nivåer
 • at de samiske stedsnavn brukes på veiskilt og kart der samiske navn finnes
 • at det skal lages flere samiske veinavn der det er naturlig
 • at alle offentlige bygg skiltes på samisk i samiske områder
 • å etablere samiske språkfyrtårn for å motivere til bruk av samisk språk i institusjoner
 • å legge til rette for bruk av samisk språk i informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • å legge til rette for talende ordbøker på samisk
 • å produsere flere samiske applikasjoner til smarttelefoner og nettbrett
 • at samisk språk blir en naturlig del i barns hverdag blant annet gjennom multimedier og litteratur
 • å videreføre voksenopplæringsløft med fokus på samisk språk
 • å tilpasse Samelovens språkregler slik at samiske brukeres behov står i sentrum
 • å tilpasse Samelovens språkregler slik at de kommer til nytte for alle samer, uavhengig av bostedskommune
 • at voksne samers rett til samiskopplæring sikres gjennom lovverk og finansieringsordninger, som blant annet frikjøp for læring av samisk i arbeidstida.

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.