NSR-N – språk

NSR-N mener det er helt grunnleggende for det samiske samfunnet at de samiske språkene står sterkt.

Hva tenker NSR-N om språk?

NSR-N mener det er helt grunnleggende for det samiske samfunnet at de samiske språkene står sterkt. De samiske språkene er morsmålet til mange samer, det er viktig for oss at samer i alle områder for utvikle sitt morsmål uavhengig av hvor i Sápmi eller i Norge man bor, og uavhengig av hvor gammel man er.

NSR-N vil at prinsippet om at samisk og norsk skal være likeverdige språk i Norge realiseres. Samiske språk skal være synlige i våre samfunn, dette inkluderer hele det samiske språkmangfoldet. Muligheten til å lære og bruke flere samiske språk må styrkes.