Sámediggejuogos

Sametingsgruppa er NSRs politikere i Sametingets plenum. Den sittende gruppa er valgt inn for perioden 2017–2021, og ledes av parlamentarisk leder Runar Myrnes Balto. NSR har også fire av fem sametingsråd, inkludert sametingspresident Aili Keskitalo.

Sámediggejuogos

Sámedikkeráde

 • President Aili Keskitalo/Biehttar Heaikka Elle Máreha Áili (NSR)
  e-poassta:aili.keskitalo@samediggi.no
 • Silje Karine Muotka/Elle Rávnná Eli Silje Karine (NSR)
  e-poassta: silje.karine.muotka@samediggi.no
 • Mikkel Eskil Mikkelsen/Vuodnabat Mihkkil (NSR)
  e-poassta: mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no
 • Henrik Olsen (NSR)
  e-poassta: henrik.olsen@samediggi.no
 • Hans Ole Eira/Jusse Niillas Niillasa Hans Ole (SP)
  e-poassta: hans.ole.eira@samediggi.no

Sámedikkeráde doajmmá Sámedikke ráddidussan, ja vásstet bæjválasj politihkalasj dåjmas.

Dát sámedikkeráde la ieneplåhkoráde majt NSR/NSR-SáB, Ávjovárre jåhttesábmelattjaj lissta, Åarjel-Saemiej Gïelhav ja Guovdásjbelludahka li ásadam. Dát tjielggidus la aktisasjbargo politihkalasj vuodo sámediggegávddaj 2017-2021.

Foto: Christina Gjertsen

Politihkalasj rádevadde

NSR:an le guokta politihkalasj rádevadde:

 • Eirik Larsen
  e-poassta: eirik.larsen@samediggi.no
  tlf: +47 970 80 217
 • Maja Kristine Jåma
  e-poassta: maja.kristine.jama@samediggi.no
  tlf: +47 472 42 366

Parlamentarisk lederskap

NSR-leder Runar Myrnes Balto

Foto: NSR

Runar Myrnes Balto, parlamentarisk leder

Runar (1987) bor i Tromsø. Runar er i dag leder for Norske Samers Riksforbund, har tidligere vært politisk rådgiver for Aili Keskitalo sitt sametingsråd, og har ledererfaring fra flere organisasjoner. Runar har studert samfunnsfaglig utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo. På Sametinget leder Runar NSRs sametingsgruppe og sitter i plan- og finanskomiteen.

runar@nsr.no
Tlf: 97773778

 

Piera Heaika Muotka

Foto: Jonas Driveklepp

Piera Heaika Muotka,  parlamentarisk nestleder

Piera, født i 1992, bor i Oslo er grafisk designer på og jobber for NSR. Han er oppvokst i Nesseby og Skånland. På Sametinget er han i Oppvekst, omsorg- og utdanningskomiteen, og er nestleder i NSRs parlamentariske lederskap.

phmuotka@nsr.com
Tlf: 41424504

Tor Gunnar Nystad

Foto: Jonas Driveklepp

Tor Gunnar Nystad, medlem parlamentarisk lederskap

Tor Gunnar, født 1967, bor i Oslo og er valgt inn fra Sør-Norge valgkrets. Nystad arbeider som integrativterapaut ved Ullevål Sykehus. På Sametinget er han nestleder i plenumsledelsen, og han møter han i Plan- og finanskomiteen. Han er også medlem av NSRs parlamentariske lederskap.

tgnystad@gmail.com
Tlf: 91751470

Ann Karin Kvernmo

Foto: NSR

Ann Karin Kvernmo, medlem i parlamentarisk lederskap

Ann Karin, født i 1971, er fra Gratangen og har lang arbeidserfaring fra hotell- og restaurantbransjen. Hun har også drevet gårdsbruk tidligere. På Sametinget er hun innvalgt fra Vesthavet valgkrets og sitter i Næring- og kulturkomiteen. Anka er også medlem av NSRs parlamentariske lederskap.

anka.kvernmo@gmail.com
‭Tlf: 404 60 851‬‬‬

Nora Marie Bransfjell

Foto: Marie Louise Somby

Nora Marie Bransfjell, medlem i parlamentarisk lederskap

Nora, født i 1955, bor på Meråker og har som lærer undervist på alle nivåer fra førskole til høyskole. Nora er tilknyttet reindrifta. Hun er valgt inn på Sametinget fra Sør-Samisk valgkrets, og er nestleder i nærings- og kulturkomiteen på Sametinget. Nora er også medlem av NSRs parlamentariske lederskap.

norambransfjell@gmail.com
Tlf: 41928722

ØVRIGE REPRESENTANTER (SORTERT ETTER VALGKRETS)

Østre valgkrets

Márjjá Liissá Partapuoli

Foto: Marie Louise Somby

Márjá-Liissá Partapuoli

Márjá-Liissá, født 1990, er fra Masjok i Tana og jobber som prosjektingeniør i kraftbransjen. Hun er oppvokst i jordbruket og har også studert duodji ved Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk. Márjá-Liisa er innvalgt fra Østre valgkrets på felleslista NSR-SáB, men har nå permisjon fra sitt verv som representant og komiteleder i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

marja.liissa.partapuoli@samediggi.no
Tlf. +47 406 06 014

Jovna Vars Smuk

Foto: Jovna Vars Smuk

Jovna Vars Smuk

Jovna, født 1983, bor i Varangerbotn og er reindriftsutøver. Han er innvalgt fra felleslista NSR-SáB i Østre valgkrets. På Sametinget er Jovna valgt inn i nærings- og kulturkomiteen.

jovnavs@gmail.com
90056630

 

Ávjovári valgkrets

Mathis Nilsen Eira

Foto: Bjørn Joachimsen

Mathis Nilsen Eira

Mathis, født 1949, er reindriftsutøver fra Karasjok. Han er innvalgt fra Ávjovári valgkrets og er medlem av nærings- og kulturkomiteen på Sametinget. I tillegg er han medlem av Sametingets kontrollutvalg og valgkomité.

mathis49@hotmail.com
Tlf: 99275980

 

Foto: Marie Louise Somby // Árvu

Foto: Marie Louise Somby // Árvu

Sandra Andersen Eira

Sandra, født 1986, arbeider som fisker og bor i Russenes i Porsanger. Hun fisker nå i Vest-Finnmark med egen sjark, og er også friluftsguide med eget firma. På Sametinget er Sandra innvalgt fra Ávjovári valgkrets og er medlem av nærings- og kulturkomiteen.

Saeira86@gmail.com
Tlf: 98023732

Klemet Erland Hætta

Foto: Kenneth Hætta

Klemet Erland Hætta

Klemet Erland Hætta fra Kautokeino er fast møtende representant på Sametinget når Aili Keskitalo er valgt som sametingspresident. Til daglig jobber Hætta i Finnmark bondelag som seniorrådgiver. På Sametinget er han innvalgt i plan- og finanskomiteen.

keh1973@hotmail.com
Tlf: 91871744

 

Nordre valgkrets

Nils Mikkelsen Utsi

Foto: Marie Louise Somby

Nils Mikkelsen Utsi

Nils, født 1965, fra Alta er innvalgt fra Nordre valgkrets. Nils er både reindriftsutøver og advokat med spesialfag samerett. På Sametinget er Nils innvalgt i plan- og finanskomiteen.

nilsmu@live.no
48134578

Gunn-Anita Jacobsen

Foto: Marie Louse Somby

Gunn-Anita Jacobsen

Gunn-Anita Jacobsen, født 1956, er fast møtende vara på Sametinget fra Nordre valgkrets mens Silje Karine Muotka sitter i sametingsrådet. Gunn-Anita er fra Kvænangen og arbeider til daglig som spesialsykepleier. På Sametinget er Gunn-Anita innvalgt i oppvekst-, omsorg og utdanningskomiteen og kontrollutvalget.

gunnanitajacobsen@gmail.com
95886256

 

Gáisi valgkrets

Sametingsrepresentant Sandra Márjá West

Foto: NSR

Sandra Márjá West

Sandra Márjá West er fra Gáivuotna/Kåfjord og er utdannet duojár og gullsmed. Hun jobber til daglig som festivalsjef i Riddu Riđđu. West har vært sametingsrepresentant siden 2013, og er en erfaren politiker. Hun er opptatt av at det skal satses på tiltak som gjør de samiske bygdene attraktiv blant annet for samiske unge i etableringsfasen. Hun er innvalgt i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

sandramwest@gmail.com

tlf: 93408355

Niko Valkeapää

Foto: Marie Louise Somby

Niko-Mihkal Valkeapää

Niko-Mihkal, født i 1968, bor i Tromsø og jobber som artist. Han er opprinnelig fra Enontekiö på finsk side og har tidligere arbeidet som lærer i Kautokeino. Niko-Mihkal er innvalgt fra Gáisi valgkrets og sitter i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

niko.mihkal@gmail.com
Tlf: 99574502

Karen Anette Anti

Foto: Marie Louise Somby

Karen Anette Anti

Karen Anette er fast møtende representant mens Henrik Olsen sitter i sametingsrådet. Hun er reindriftsutøver fra Målselv. På Sametinget er Karen Anette komiteleder i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

anti-oskal@hotmail.com
Tlf: 90069944

 

Vesthavet valgkrets

Anne Henriette Nilut

Foto: Kenneth Hætta

Anne Henriette Nilut

Anne Henriette, født 1993, fra Skånland er fast møtende vara på Sametinget så lenge Mikkel Eskil Mikkelsen er en del av sametingsrådet. Til daglig arbeider hun i NSR. På Sametinget er Anne Henriette innvalgt i plan- og finanskomiteen.

Anne.nilut@gmail.com
Tlf: 95743079

 

Sørsamisk valgkrets

Thomas Åhren

Foto: Marie Louise Somby

Thomas Åhrén

Thomas, født i 1966, er bosatt på Namdalseid hvor han jobber som teknisk rådgiver i kommunen. Han er representant Sametinget for Sørsamisk valgkrets, og møter i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen. Thomas er også medlem i Sametings plenumsledelse.

bt.ahren@gmail.com
Tlf: 90839663

 

Sør-Norge valgkrets

Aili Guttorm

Foto: Marie Louise Somby

Aili Guttorm

Aili er født i 1991 og har studert industriell design (ingeniør) og maskiningeniør. Hun arbeider som festivalleder for den samiske festivalen Márkomeannu. Hun er innvalgt på Sametinget fra Sør-Norge valgkrets, og er medlem av plenumsledelsen og oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

Aili.guttorm@gmail.com
Tlf: 41351019