Møre & Romsdal sameforening

Møre og Romsdal Sameforening / Møre ja Romsdal Sámiid Searvi (MRS) dekker, som navnet tilsier, et relativt stort område. Foreningen har en egen facebookgruppe. Sist avholdte årsmøte 17.6.2018.

Kontakt foreningen på mrs@nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret, som består av disse:

  • Kirsti Guvsám (leder): kirstiguvsam@gmail.com / +47 908 35 649
  • Risten Guttorm (nestleder): risgut@gmail.com / +47 959 22 648
  • Chriss Kaddik (styremedlem/sekretær)
  • Anne Gujord Andreassen (styremedlem/kasserer): annega@mimer.no / +47 917 300 23
  • Nils John Nango (styremedlem)
  • Torhild Hanem (1. vara)
  • Idar Andreassen (2. vara)