Møre & Romsdal sámiid searvi

MRSS er en sameforening på nordvestlandet. Vi har forskjellige aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å være med på noe.

Válde aktijvuodav
Tlf: 908 35 649 E-poassta: mrss@nsr.no

Stivra

Chriss Kaddik, čálli

Válde aktijvuodav
Tlf: 908 35 649 E-poassta: mrss@nsr.no