Kvænangen sameforening

Kvænangen sameforening / Návuona sámiid searvi (NSS) er en sameforening med base i Kvænangen. NSS ble stiftet i 2012, og tatt opp i NSR samme år. NSR har tidligere hatt foreningen Návuona ja Ráisa sámiid searvi / Kvænangen og Reisa sameforening i regionen. NSS avholdt siste årsmøte 21.06.2013.

Kontakt foreningen på navuotna@nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret:

  • Gunn-Anita Jacobsen (leder): gunnanitajacobsen@gmail.com / +47 958 86 256
  • Gry Fors (nestleder): +47 971 79 097
  • Inger Elisabeth Nygaard (styremedlem/kasserer): inger.nygaard@hotmail.com
  • Kitty Alice Lokøy Bøyum (styremedlem)
  • Yvonne-Marie Miniggio (syremedlem): miniggio@gmail.com / +47 926 72 727
  • Ole Jan Knutsen (varamedlem)
  • Bente Olsen (varamedlem)