Det er fint at Kvænangen har en fast representant i Sametinget. Men det er synd at når vi hører noe fra henne, kommer hun med harde anklager mot reindrifta.

Kategori
Kvænangen sameforening
Forfatter
Návuona sámiid searvi
Dato
17.06.2022
Kvænangen sameforening

Reindrift og fastboende på samme lag