Mijá birra

NSR la kultuvrrapolitihkalasj organisasjåvnnå mij barggá sihke kultuvrrabargov ja sæbrrá sámediggeválgajda. Miján li 25 sámesiebre miehtáj Vuonarijka ma tjoahkki sámijt moatte guovlos, æládusájs ja berustimjuohkusijs aktijsajsbargguj kultuvra ja sebrudagá åvdås. NSR la oasse Sámerádes ja dan baktu åvdet rijkajrasstisajs sáme sebrudagáv.

Válde aktijvuodav
Tlf: +47 950 18 809 E-poassta: nsr@nsr.no

Guládallamulmutja

NSR:a histåvrå birra

NSR vuododuváj jagen 1968, valla mijá histåvrrå la hájn vil guhkep. NSR:a histåvrrå tjuovvu muhtem mærráj ådåsap sáme organisierijmav dalutjis gå vuostasj sámesiebrre vuododuváj 1906, guokta jage mañáj Elsa Laula gåhttjoma jages 1904 ja vuostasj sámesiebrre ásadimes svieriga bielen.

Lågå ienep NSR:a histåvrå birra