Vindkraftkonferanse i Alta 10.10

Ketil Kenseth (V), leder for stortingets energi- og miljøkomité tar turen til Alta, Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), Anders Eira fra Protect Sápmi og Jan Olli, direktør for Finnmarkseiendommen er noen av de som kommer for å disktuere disse problemstillingene. Konferansen ledes av Anne Henriette Nilut fra Samerådet og Beaska Niillas fra NSR.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
08.10.2020
NSR

Vindkraftkonferanse i Alta 10.10

Tap av natur, tradisjonelle områder og beiteland gjør at det vokser stor motstand mot utbygging av vindkraft i nord. På Fosen og på Øyfjellet har vi sett hvordan vindkraftutbygging fortrenger samisk reindrift fra våre tradisjonelle områder.

I vår la regjeringen fram sin stortingsmelding om vindkraft på land. Hva betyr Stortingsmelding nr. 28 i kampen mot vindkraftutbygginger i Sápmi og i Nord-Norge? La Naturen Leve, Norske Samers Riksforbund, Naturvernfobundet i Finnmark og Motvind Norge inviterer til en konferanse om landbasert vindkraft i nord, hvor vi prøver å besvare disse spørsmålene.

Ketil Kenseth (V), leder for stortingets energi- og miljøkomité tar turen til Alta, Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), Anders Eira fra Protect Sápmi og Jan Olli, direktør for Finnmarkseiendommen er noen av de som kommer for å disktuere disse problemstillingene. Konferansen ledes av Anne Henriette Nilut fra Samerådet og Beaska Niillas fra NSR.

Fullt program finner du her. 

Konferansen er gratis, men av smittevernshensyn og bespisning er det påmelding likevel nødvendig. Du kan melde deg på her 

Konferansen streames her, også ses der i ettertid. Det vil også bli tolket fra nordssamisk til norsk gjennom appen interactio, som du finner i app store og google play. Tilgangskoden er “Alta”.