Viktig sametingsmelding om likestilling!

Fredag 3.12 vedtok Sametinget Sábme Jállu[1], en ny sametingsmelding om likestilling. NSR representant Anne Henriette Nilut er fornøyd med meldingsarbeidet, og forventer at det munner ut i konkret politikk for samiske LHBTIQ-personer[2].

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
04.12.2020
NSR

Viktig sametingsmelding om likestilling!

Fredag 3.12 vedtok Sametinget Sábme Jállu[1], en ny sametingsmelding om likestilling. NSR representant Anne Henriette Nilut er fornøyd med meldingsarbeidet, og forventer at det munner ut i konkret politikk for samiske LHBTIQ-personer[2].

– Jeg tror meldinga kan hjelpe folk øke sin forståelse om disse spørsmålene, og jeg anbefaler alle å lese meldinga og ta den med seg i våre samtaler rundt kjøkkenbordene i hele Sápmi,

Sametingsmeldinga tar opp kjønnslikestilling, seksuell orientering og kjønnsidentitet, vold i Sápmi, diskriminering av samer med funksjonsnedsettelser og hatkriminalitet.

– Meldinga gir et godt grunnlag for videre utvikling av politikk for å bekjempe diskriminering i Sápmi, men viser også at vi trenger mer kunnskap om diskriminering og mangfold, sier Anne Henriette Nilut.

– Meldinga har også vist at det finnes et stort kunnskapsgap rundt situasjonen til samisk LHBTIQ-personer, og vi har levert en merknad på at vi i må legge inn ressurser for å støtte forskning og innhente kunnskap om dette temaet, fortsetter Anne Henriette.

Alle skal ha rett og mulighet til å elske hvem de vil, identifisere seg hvordan de selv ønsker, og fortsatt kunne leve trygge og respekterte liv i Sápmi

LHBTIQ-politikk er en hjertesak for Nilut, som før valget i 2017 lovte en melding om LHBTIQ-spørsmål hvis NSR vant valget. Nilut er fornøyd med at dette arbeidet nå har nått en viktig milepæl med meldingen Sábme Jállu.

–  Det samiske samfunnet har tatt enorme steg i bevissthet og åpen samtale om og med samiske LHBTIQ-personers situasjon de siste årene, sier Nilut, og viser blant annet til at viktige arrangement som Sápmi Pride har hatt stor innvirkning på vårt samfunn.

– Samtidig så forteller meldinga oss at vi har en lang vei å gå for å forbedre LHBTIQ-personers situasjon. For eksempel vet vi at andelen homofile og lesbiske som har forsøkt å ta sitt eget liv, er mer enn dobbelt så høy som blant heterofile, fortsetter Anne Henriette

Nilut mener at denne meldinga må ses som et skritt på veien i utviklinga av sametingspolitikk for likestilling og likeverd. Nilut mener at meldinga må resultere i konkret politikk, og en handlingsplan mot diskriminering i Sápmi.

– Arenaer som Sápmi Pride og den samiske LHBTIQ-organisasjonen Garmeres er essensielle i jobben for mangfold og respekt i Sápmi. Vi ønsker å få på plass tilskuddsordninger som kan støtte slike organisasjoner, og stimulere til flere nye initiativ, sier Nilut

– Akkurat som Sápmi, så er kjærligheten grenseløs. Alle skal ha rett og mulighet til å elske hvem de vil, identifisere seg hvordan de selv ønsker, og fortsatt kunne leve trygge og respekterte liv i Sápmi, avslutter Nilut.

[1] Av jállot (lulesamisk) – bli modig(ere), frimodig(ere); blir dristig(ere)

[2] LHBTIQ – Lesbiske, Homofile, Bifile, Transpersoner, Interkjønn og Queer.