– Vi skal jobbe for tilflytting til bygdene!

Vi trenger bosetting i hele Sápmi, fra kyst til innland. Bygdene utgjør grunnsteiner for den samiske framtida.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.09.2021
NSR

– Vi skal jobbe for tilflytting til bygdene!

Sterke sentraliseringskrefter

Bygdene er også viktige for samer som bor i byer og utenfor samiske områder. Mange samer har tilhørighet og identitet knyttet til samiske bygder, og derfor styrker de samiske bygdene hele det samiske fellesskapet.

Med aktiv distriktspolitikk skal vi skape bolyst og livsglede, og motvirke sosiale forskjeller

– Statistikkene viser sterke sentraliseringskrefter som har virket i årtier. Unge flytter fra bygdene og gjennomsnittsalderen stiger. Derfor lanserer NSR en samisk tilflyttingsplan. Med aktiv distriktspolitikk skal vi skape bolyst og livsglede, og motvirke sosiale forskjeller, sier Helén Storelv-Rabone, som er NSRs 3. Kandidat i Vesthavet valgkrets. 

NSRs tilflyttingsplan er underbygget av Distriktsnæringsutvalget og Distriktdemografiutvalget. Utvalgsrapportene viser det NSR har ment lenge – at det er mulig å snu sentraliseringa. 

Flyttet fra byen til hjembygda

– Gjennom samarbeid med andre kan vi sikre tilflytting til samiske bygder. NSR vil forplikte Sametinget til å ta en lederrolle i arbeidet. Vi skal jobbe for en politikk som gir mulighet til å bygge hjem, oppdra barn og realisere drømmer, sier Sandra Márjá West, NSRs 2.kandidat i Gáisi valgkrets.

Sandra Márjá har flyttet fra byen til hjembygda i Kåfjord kommune. Kommunen er del av tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms og nyter godt av ordninger som nedskriving av studielån, lavere skatt og fritak fra el-avgift og arbeidsgiveravgift. NSR mener at ordningen må videreføres og utvides.

Vi trenger ikke alltid være til stede på arbeidsplassen for å utføre jobben vår. Man kan være selger, designer, byråkrat, forsker og gründer på bygda.

– Det er behov for tiltak som gjør det attraktivt å bo, arbeide, skape og ikke minst trives i distriktene. NSR ønsker blant annet å følge opp demografiutvalgets forslag om gratis førerkort for ungdom i distriktene, sier West.

Korona-pandemien har vist mulighetene som digitaliseringen gir. Vi trenger ikke alltid være til stede på arbeidsplassen for å utføre jobben vår. Man kan være selger, designer, byråkrat, forsker og gründer på bygda. NSR vil jobbe for at flere kan jobbe hjemmefra eller fra kontorfellesskap der de bor.

– Vi ønsker flere desentraliserte og digitale studietilbud. Det vil gjøre det mulig å bo hjemme under studier, noe som kan kombineres med familieliv eller arbeid. Dette vil gi økt rekruttering og kompetanseheving i distriktene, sier Storelv-Rabone som selv bor i ei markasamisk bygd i Evenes kommune i Nordland og ønsker at folk skal kunne gjøre det samtidig som man tar studier.

For at distriktene skal få ta del i digitaliseringen må det være god tilgang til internett og mobilnett. Videre må det være gode kollektivtrafikk- og fergetilbud. Å bygge bolig er like dyrt på bygda som i by, men huseiere i distriktet risikerer stort verditap når boligen er ferdig. NSR ønsker å bygge opp Husbanken igjen som et distriktspolitisk virkemiddel.