Uakseptabel nedbygging av samisk barnehage

For å spare inn penger, har bydel Grünerløkka i Oslo foreslått å kutte i ledelsen til den Samiske barnehagen «Cizáš» (Spurven). Leder for Oslo Sameforening og sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund Tor Gunnar Nystad er bekymret.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
06.12.2019
NSR

Uakseptabel nedbygging av samisk barnehage

Nystad mener at det i FNs år for urfolksspråk ville det vært naturlig å øke satsinga på det samiske barnehagetilbudet i Oslo.

– I stede får Samiske barn og foreldre en skikkelig kjip julegave fra kommunen, på tampen av året hvor urfolks språk skal feires og styrkes,

Nystad vil trekke frem at Byrådspartiene AP, SV og MDG i sin byrådserklæring har slått fast at Oslo som hovedstad har en spesiell forpliktelse for samisk språk, kultur og identitet.

Nå må byrådspartiene følge opp sin egen erklæring, og støtte opp om den samiske barnehagen. AP, SV og MDG vil ta sin egen erklæring på alvor, og styrke, ikke svekke det samiske barnehagetilbudet og tilbudet for samiske barn og foreldre i Oslo, sier Tor Gunnar Nystad, Norske Samers Riksforbund.

Nystad peker også på at Oslo Kommune har også bryter sin samarbeidsavtale med Sametinget.

Oslo Kommune har gjennom sin samarbeidsavtale med Sametinget pålagt seg å videreutvikle barnehagetilbudet for barn med samisk bakgrunn i Oslo. Kuttene i barnehagens administrasjon er åpenbart et brudd på denne målsetninga, sier Tor Gunnar Nystad.

Forslaget fra bydelen er å kutte i den delen av lederstillinga i barnehagen som går til administrasjon, og heller flytte administrasjon av barnehagen under Biellevuegården, en norsk barnehage ved siden av.

– Brukere av barnehagen er bekymret for hva kuttet vil bety både administrativt, og for den faglige kvaliteten i en barnehage som allerede mangler folk og ressurser. Frykten er at barnehagen nå etter 33 år som den eneste samiske barnehagen på Østlandet, vil bli redusert til en samisk avdeling i en norsk barnehage, avslutter Nystad.

 

Foto: Jonas Driveklepp