Tråanten Dajven Saemien Siebrie stiftes

Tråanten Dajven Saemien Siebre – en sameforening for Trondheim og omland ­– vil bli stiftet torsdag 24. januar 2019.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
27.01.2019
NSR

Tråanten Dajven Saemien Siebrie stiftes

INVITASJON TIL STIFTELSESMØTE

For de som var til stede på den allsamiske 100-års-feiringen under #tråante2017 sitter det nok fremdeles i mange gode minner. Vakuumet etter storfeiringen har for enkelte vært påtakelig, og det er over noen tid arbeidet med stifting av en egen sameforening i Trondheim. Vi oppfordrer interesserte og nysgjerrige til å ta turen!

Sted: Bispegata 9B, 7012 Trondheim, i Norsk Døvemuseums lokaler
Tid: Torsdag 24. januar 2019 klokken 18.00

Tråanten Dajven Saemien Siebre NSR tar sikte på å være en sameforening for området og for byen. Enkeltpersoner og miljøer i byen syntes at Tråante trengte og fortjente en egen sameforening, en forhåpentlig sterk samisk stemme til å løfte opp samiske interesser i byen og omegnen. Spesielt var det et ønske om å samle seg om veien videre etter #Tråante2017 som jo på godt vis satte det sørsamiske området på kartet igjen.

De er flere i området som har vært medlem av Sør-Trøndelag & Hedmark Saemiej Saervi NSR (som fra oktober 2018 heter Guevteli Saemieh NSR). Den foreningen dekket et veldig stort område og spesielt i forhold til bypolitiske saker ble det vanskelig å være fullt og helt til stede. Samtidig var 2018 det året da trøndelagsfylkene ble ett, noe som ga en god anledning for sameforeningene i sørsamisk område til å se på organiseringen her. Sør-Trøndelag & Hedmark Saemiej Saervi omorganiserte seg konkret med nytt navn, og Guevteli Saemieh NSR viser i navnet at man konsentrerer seg mot Plassje/Røros og kringliggende områder der. Parallelt opprant ønsket om en sameforening som kunne være mere lokalorientert og det ble naturlig å forsøke å etablere en sameforening i Tråante med omland. Og der er vi i dag!

Kom og bli med på etableringsmøtet du og, vi trenger alle gode krefter!

PROGRAM
1500 Gratis kjøttilberedningskurs: vi sørger for kokkjøtt og buljong av rein til middagen!
1800 Kaffe
1815 Møtestart
Sak 1 Velkomst. Interimstyreleder redegjør for prosess og stiftelse.
Sak 2 Etablere et styre som vil fungere fram til årsmøte.
Sak 3 Forslag til vedtekter
1900 Middag og sosialt

De blir glade for forhåndsbeskjed om deltakelse (for middagsserveringens del), men det er ikke noe krav. Det er bedre å møte opp uten å ha gitt beskjed, enn å ikke møte opp fordi man glemte å gi beskjed! Dersom du vet at du blir å komme, gi beskjed til Kristin Sara på 414 05 326 eller kristinsara@gmail.com snarest mulig. Ta kontakt på samme nummer dersom du vil være med på kurset før møtet.

Stiftelsesmøte-event facebook

Tråanten Dajven Saemien Siebrie facebookside

Tråanten Dajven Saemien Siebrie facebookgruppe