Til minne om Åge Ingbert Tobiassen

Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at Åge Ingbert Tobiassen har gått bort 20. september, 68 år gammel. Åge var listekandidat for NSR i Gáisi valgkrets ved sametingsvalget i høst, og ville blitt vararepresentant på Sametinget de neste fire årene.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
29.09.2021
NSR

Til minne om Åge Ingbert Tobiassen

NSR og det samiske samfunnet har mistet en viktig ressurs. Spesielt er Åges bortgang et tap for det samiske miljøet på Senja, hvor han i en årrekke har vært engasjert med en stor interesse for å styrke og ivareta det samiske.

Åge var en periode leder av Sáčča ja biras Sámi Searvi / Senja og omegn sameforening, som var et lokallag av NSR, og vi husker spesielt hvor opptatt han var av å synliggjøre den samiske historien på Sažža. Han hadde et stort engasjement for å styrke bevisstheten og stoltheten om den samiske tilhørigheten i området.

Dette kom til uttrykk gjennom synliggjøring av  lokalhistorie og kulturminner, blant annet til årbøker og som guide ved samiske historievandringer. Vi vet at Åge hadde glede av musikken og at han var med i kor samtidig som han også hadde stor interesse for seiling.

Som delegat på NSR sine landsmøter gjennom flere år har Åge vært delaktig i NSRs politikkutvikling og med sitt politiske engasjement var han listekandidat for NSR både i 2009 og nå ved valget i 2021.

I 2020 var han med på å starte opp en ny NSR-tilknyttet sameforening, Sáčča ja Gaska-Romssa sámi searvi / Senja og Midt-Troms sameforening, hvor han ble valgt inn i styret. Her ønsket han på ny å være med på å styrke samisk kultur og tilstedeværelse.

Åge og hans engasjement har hatt stor betydning for det samiske samfunnet. Vi husker han som en dedikert og engasjert hederskar. Vi vil kommer til å savne han på så mange måter.

Våre tanker er nå hos Åges familie når Åge gravlegges torsdag 30. september. Vi i NSR tar del i sorgen.

Hvil i fred.