Støtter samene på Fosen i Lagmansretten

Mandag 2. desember møter reindriftssamene på Fosen i Frostating lagmannsrett. Retten skal denne gangen behandle gyldigheten av ekspropriasjonen på Storheia og utmålingen av erstatning. Norske Samers Riksforbund (NSR) og Åarjel-Saemiej Gïehl (ÅaSG) støtter reinbeitedistriktene på Fosen.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
04.12.2019
NSR

Støtter samene på Fosen i Lagmansretten

Mandag 2. desember møter reindriftssamene på Fosen i Frostating lagmannsrett. Retten skal denne gangen behandle gyldigheten av ekspropriasjonen på Storheia og utmålingen av erstatning. Norske Samers Riksforbund (NSR) og Åarjel-Saemiej Gïehl (ÅaSG) støtter reinbeitedistriktene på Fosen.

– NSR støtter reindriftssamene på Fosen i kampen for å ta vare på sine områder. Jeg blir imponert og inspirert av reinbeitedistriktenes innsats for å forsvare eksistensgrunnlaget for reindrifta og sørsamisk kultur, sier Nora Marie Bransfjell, sametingsrepresentant fra NSR.

Statkraft startet i 2016 å bygge Nord-Europas største vindkraftanlegg på Storheia på Fosen. Saken har møtt sterk motstand, og i desember 2018 ba FNs rasediskrimineringskomite (CERD) om arbeidsstans på Storheia, for å gi FN tid til å behandle hvorvidt prosjektet bryter reindriftsamenes menneskerettigheter.

–Utbygginga på Fosen truer vår kultur og levevei. Vi forventer at retten tar samenes menneskerettigheter og rasediskrimineringskomiteen på alvor, og at utbygginga stoppes, sier Ingo M. Danielsen fra (ÅaSG)

NSR og ÅaSG er to av samarbeidspartiene i Sametingets flertallskoalisjon, sammen med Flyttsamelista og Senterpartiet.

 

Foto av Nora Marie Bransfjell: Marie Louise Somby