Støtter lokalmat, næringsliv og laksesenter

Sametingsrådet har denne uka gitt gitt støtte til samiske matprodusenter, næringsliv i Nord-Troms og opprettelsen av et laksesenter i Tana.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
18.03.2021
NSR

Støtter lokalmat, næringsliv og laksesenter

Sametingsrådet har bevilget 200 000 kroner til Stiftelsen Nasjonalt villakssenter, til utvikling og bygging av en elvesamisk utstilling i Tana, med utgangspunkt i Tanalaksen.

Målet med utstillingen er å spre kunnskap, skape undring og dialog som vil kunne bidra til å formidle elvesamisk kultur og styrke villaksens posisjon.

I Tana har man arbeidet i over 30 år for å få på plass et elvesamisk senter. I forbindelse med etableringen av Nasjonalt villakssenter og etablering i Tana er det ønskelig å få på plass en utstilling og en møteplass for kunnskapsformidling. Målet med utstillingen er å spre kunnskap, skape undring og dialog som vil kunne bidra til å formidle elvesamisk kultur og styrke villaksens posisjon. Formidlingsspråket i Tana vil være samisk, bokmål, finsk og engelsk.

– Vi gir ett bidrag til den midlertidige utstillingen med forventning til at dette går til å synliggjøre elvesamisk laksekultur og samisk språk i utstillingen, sier sametingsråd og presidentkandidat Silje Karine Muotka i en pressemelding fra Sametinget.

Satsing på videreforedling av lokalmat

Sametinget har blant annet satset 1.7 millioner på lokalmatprodusenter i Troms- og Finnmark.

Flere kan jobbe på bedriften og på den måten trygger bosettingen i Sápmi.

– Flere av søkerne er matprodusenter, som nå søker penger til å kunne satse på å selv videreforedle produktene sine. Dette skaper spennende samiske produkter, gjør at flere kan jobbe på bedriften og på den måten trygger bosettingen i Sápmi, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

De fire som har fått tilskudd er Beskades Rein (500 000), Bull Angus i Karlsøy (490 000), Kjækan Gård i Kvænangen (380 000) og Máret Ravdna Buljo i Lødingen, som vant Inger Espelid Hovigs matkulturpris i 2019.

Støtte til næringsliv i Nord-Troms

Sametingsrådet har også gitt støtte til næringslivet i Nord-Troms. I Nordreisa har Nord-Troms Rør fått 450 000 i støtte til å pusse opp sin VVS butikk, og Sørkjosen fiskemottak har fått 135 000 kroner i støtte til å investere i en ny kran som gir større kapasitet på fiskemottaket.

Vi ønsker gjerne å bidra til mer vekst i næringslivet i hele Nord-Troms fremover.

– Bedrifter i de fleste bransjer kan få tilskudd fra oss dersom de har prosjekter eller investeringer som bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser. Vi ønsker gjerne å bidra til mer vekst i næringslivet i hele Nord-Troms fremover, sier Muotka i en pressemelding fra Sametinget.