Samiske pasienter skal møtes med samisk språk

Så har det skjedd nok en gang at en eldre samisk pasient har kommet på sykehuset og ikke fått snakke morsmålet sitt, stikk i strid med norsk lov. Det er uakseptabelt, og ikke minst farlig. Det kan handle om liv og død hvis livsviktig informasjon forsvinner mellom språkene. Helse Nord og helseminister Bent Høie må rydde opp og sikre rutiner for at sånt ikke kan skje.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
12.02.2021
NSR

Samiske pasienter skal møtes med samisk språk

Kronikk av Piera Heaika Muotka, helsepolitiker og parlamentarisk nestleder for Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget.

Så har det skjedd nok en gang at en eldre samisk pasient har kommet på sykehuset og ikke fått snakke morsmålet sitt, stikk i strid med norsk lov. Det er uakseptabelt, og ikke minst farlig. Det kan handle om liv og død hvis livsviktig informasjon forsvinner mellom språkene. Helse Nord og helseminister Bent Høie må rydde opp og sikre rutiner for at sånt ikke kan skje.

Máret Laila Anti fortalte til NRK 11. februar hvordan hennes foreldre møtte opp på sykehuset i Kirkenes uten at det var tolk til stede, selv om det var lovet telefontolking på forhånd. Familien selv hadde ønsket tolking over video, som er det beste alternativet til en stedlig tolk. Som pårørende forteller Anti om hvordan pasientene og deres pårørende selv ender opp med ansvaret for at kommunikasjonen med legen skal fungere.

Mange har opplevd at de må fungere som tolk for sine pårørende, noe som ikke er en god løsning, fordi det utfordrer folks rett til privatliv.

Det skal ikke måtte være en evig kamp for pårørende at pasienter med samisk som morsmål skal få et helsetilbud som de forstår. Vi må huske at dette er en gruppe pasienter som består av mange eldre mennesker som kanskje ikke behersker norsk så veldig godt. Mange har opplevd at de må fungere som tolk for sine pårørende, noe som ikke er en god løsning, fordi det utfordrer folks rett til privatliv.

Mange i helsevesenet har en oppfatning om at samer forstår norsk, og at det er mer automatikk i å sikre tolker til minoriteter med bakgrunn fra andre deler av verden.

Jeg tror Máret Laila Anti har rett når hun sier at mange i helsevesenet har en oppfatning om at samer forstår norsk, og at det er mer automatikk i å sikre tolker til minoriteter med bakgrunn fra andre deler av verden. Sånn skal det rett og slett ikke være, og det trengs en systemopprydning og en holdningsendring i helsevesenet.

Vi snakker nemlig om lovfestede rettigheter. Samelovens §3-5 sikrer samiske pasienter innenfor forvaltningsområdet for samiske språk rett til å bli betjent på samisk i møte med helsevesenet.

Det er veldig positivt at Sametinget med NSR i ledelsen har fått til en enighet med regjeringen om at Helse Nord fra og med i 2021 skal få på plass tolketjenester for lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk. Men det haster å få på plass både tilbud og rutiner, slik at det fungerer uansett hvor pasientene møter helsevesenet.

NSR vil arbeide videre for å sikre at samiske pasienter får den tolkingen de har krav på. Alltid. Og så vil vi jobbe for at det utdannes enda flere samiskspråklig helsepersonell, slik at flere pasienter kan få en kommunisere med helsevesenet på sitt morssmål. Det er åpenbart den aller beste løsningen, både for pasientsikkerheten og for å sikre riktig behandling.

Men akkurat nå haster det at helseminister Bent Høie og Helse Nord leverer på ansvaret sitt.

Men akkurat nå haster det at helseminister Bent Høie og Helse Nord leverer på ansvaret sitt. Det må ryddes opp og lages skikkelige rutiner som sikrer at samiske pasienter ikke må sette i gang en stor byråkratisk prosess på egen hånd for å få tilbudene de trenger og har krav på.