Samisk tradisjonskunnskap inn i VGS

Sametingsrepresentant for NSR-Sáb Márjá-Liissá Partapuoli ønsker samisk tradisjonskunnskap inn som fag i videregående skole, og fremmer dette som ny sak på Sametingets plenumsmøte 4-7. juni.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
04.06.2019
NSR

Samisk tradisjonskunnskap inn i VGS

Per i dag kan elever ved videregående skole kun velge et samisk programfag, nemlig ”samisk historie og samfunn”. Partapuoli har utarbeidet forslaget til et nytt programfag etter samtaler med Sámi Joatkkaskuvla, den samiske videregående skolen i Karasjok.

– Et slikt programfag kan utarbeides i samarbeid med de samiske videregående skolene i forbindelse med fagfornyelsen i VGS. Sámi Joatkkaskuvla i Karasjok ønsker å kunne tilby et slikt fag, men det vil også kunne tilbys av videregående skoler i hele Norge, for eksempel i sørsamiske områder,sier Márjá-Liissá.

I forbindelse med fagfornyelsen i videregående skole, fremmer Partapuoli saken om programfag i samisk tradisjonskunnskap på Sametinget. Et programfag i samisk tradisjonskunnskap kan fremme samiske verdier og samisk tradisjon og filosofi, men også dekke praktisk kunnskap som naturforståelse og utmarksbruk.

– Et programfag kan både revitalisere og ivareta tradisjonell kunnskap, og ta denne kunnskapen inn i vår moderne tid og samfunn. Faget kan være en viktig bagasje for kommende læremestre i tradisjonskunnskap, nemlig fremtidige samiske foreldre, barnehageansatte og lærere, sier Partapuoli.

Partapuoli mener at et programfag i samisk tradisjonskunnskap burde kunne appellere til flere grupper ungdommer.

– Det siste året har vi sett et stort engasjement hos unge for miljø og naturtenking, som jo er viktige aspekter i samisk tradisjon. Mange elever trenger også å bruke skoledagen til noe annet enn å bare lese, og kan finne mye mer læreglede i å lære hvordan drive med tradisjonell samisk utmarkhøsting, avslutter Márjá-Liissá.

Forslaget til ny sak kan leses i sin helhet på nordsamisk her