Sametinget løfter kampen mot samehets

På Sametingets plenumsmøte i desember legger Sametingsrådet frem sin redegjørelse om hatkriminalitet og hatefulle ytringer. I redegjørelsen vises det til rapporten «Samiske Tall Forteller 9», hvor en av fem samer forteller at de har opplevd etnisk diskriminering.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
06.12.2019
NSR

Sametinget løfter kampen mot samehets

På Sametingets plenumsmøte i desember legger Sametingsrådet frem sin redegjørelse om hatkriminalitet og hatefulle ytringer. I redegjørelsen vises det til rapporten «Samiske Tall Forteller 9», hvor en av fem samer forteller at de har opplevd etnisk diskriminering.

– Dette viser at vi fortsatt har utfordringer med samehets og fordommer mot samer, sier Biehtár Ovllá Eira fra Norske Samers Rikksforbund og Sálto Samesiebbe.

Redegjørelsen peker på en flere av dagens utfordringer rundt samehets, for eksempel samehetsen på sosiale medier. Særlig samehets på nett er en sak som opptar Eira, da dette er noe han bruker betydelig tid på å opplyse om og motvirke på nett.

– Det er blitt noe større bevissthet blant folk på at samehets finnes og at det er et alvorlig problem for samfunnet. Samtidig ser jeg at flere er mere bevisste på hva som er greit og ikke greit og at flere tørr si ifra, forteller Eira

Redegjørelsen om hatytringer og hatkriminalitet vil være med på å danne faktagrunnlaget arbeidet med en ny sametingsmelding om likestilling, hvor hatytringer og hatkriminalitet er et av innsatsområdene. Øvrige innsatsområder vil være kjønnslikestilling, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og kjønnsidentitet samt vold i nære relasjoner.

– At Sametinget tar tak i dette er et viktig signal om at bla. hatytringer mot samer blir tatt på alvor. Sametingsmeldinga vil komme med strategier både hvordan man bekjemper rasisme, hatkriminalitet og hatytringer mot samer, men også hvordan vi sikrer likestilling og likeverd for alle samer, avslutter Biehtár Ovvlá Eira