Riekteseminára / Rettsseminar

Retten til land og vann i Sápmi blir stadig mer viktig, og vi i NSR inviterer våre medlemmer til et rettsseminar hvor målet er å gi større forståelse for rettsprosesser og samiske saker i retten.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
26.06.2024
NSR

Riekteseminára / Rettsseminar

Nå nylig tapte Karasjok kommune, sammen med Kárášjoga sámiid searvi, 6-5 i Norges Høyesterett om retten for Karasjoks befolkning til å eie utmarka i Kárášjohka.

Sametingsrådet har fått fullmakt av Sametingets plenum til å igangsette rettsprosesser mot staten i Melkøya-saken, og i Mussere/Mosjøen kjemper Jillen-Njaarke for sin rett til å utøve sin kultur i et av Norges største vindturbinindustriområder.

Tidligere sorenskriver og domstolleder for Indre-Finnmark tingrett, Finn Arne Bieski-Selfors, vil gi oss en kort innføring i samesaker generelt i rettssystemet. Han vil også snakke om Muolkuášši/Melkøya-saken og andre inngrepssaker.

Øyvind Ravna, professor i rettsvitenskap, er engasjert i spørsmål rundt Finnmarksloven. Han skal fortelle om Karasjok-saken, hvilke konsekvenser den eventuelt kan få, og litt om veien videre.

Kárášjoga sámiid searvi var en av partene i Karasjok-saken og kjempet sammen med Kárášjoga gielda/Karasjok kommune for at Karasjoks befolkning skulle få eie utmarka i Kárášjohka. Ragnhild Lydia Nystad, leder i Kárášjoga sámiid searvi, har jobbet med saken i mange år og vil fortelle om deres arbeid.

Politisk rådgiver for sametingsrådet Sandra Márjá West forteller også om søksmålet mot staten.

Bures boahtin/ Velkommen!

Tid: Torsdag 27.6 kl. 19:00-21:00.

Hvem: For alle medlemmer i NSR. Bli medlem? 

Sted: Digitalt på Zoom