Resolusjoner fra NSRs landsmøte 2020

Ved landsmøtet 3.og 4. oktober ble i alt 10 resolusjoner vedtatt av landsmøtet.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
06.10.2020
NSR

Resolusjoner fra NSRs landsmøte 2020

Ved landsmøtet 3.og 4. oktober ble i alt 10 resolusjoner vedtatt av landsmøtet.

Du kan lese alle resolusjonene på norsk her. 

De vedtatte uttalelsene var:

  1. Et 11. skoleår for samisk ungdom – fremmet av Návuona Sámiid Searvi
  2. Livsløpssamfunn – fremmet av Návuona Sámiid Searvi
  3. Stopp røveriet av fisk og kultur lands kysten – fremmet av Návuona Sámiid Searvi
  4. Norsk/Svensk reinbeitekonvensjon – fremmet av Iinná ja biras Sámiid Searvi
  5. Samiske navn og språkrettigheter i Áhkanjárga Suohkan/Áhkanjárgga Suohkan – fremmet av Iinná ja biras Sámiid Searvi
  6. Helsetilbud til samer i Tromsø Kommune – fremmet av Romssa Sámiid Searvi
  7. Flere veier til å bli samisklærer – fremmet av Romssa Sámiid Searvi
  8. Rett til samisk opplæringstilbud i friskolene – fremmet av Tråanten Dajven Saemien Siebrie
  9. Landsmøteutalelse om språk – fremmet av Kárášjoga Sámiid Searvi
  10. Samene har aldri gitt avkall på individuelle og kollektive eiendoms- og bruksrettigheter i Finnmark.