Ren rasisme i Selbu

Leder i Norske Samer Riksforbund (NSR) Runar Myrnes Balto reagerer med vantro på en hendelse som har forekommet i Selbu torsdags kveld, der blant annet en samisk grunneier ble nektet inngang på et møte for grunneiere og folkevalgte arrangert av Selbu Utmarksråd og Roltdalen Almenningsstyre, der motstand mot samiske rettigheter var det sentrale temaet for møtet. 

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
06.06.2019
NSR

Ren rasisme i Selbu

Leder i Norske Samer Riksforbund (NSR) Runar Myrnes Balto reagerer med vantro på en hendelse som har forekommet i Selbu torsdags kveld, der blant annet en samisk grunneier ble nektet inngang på et møte for grunneiere og folkevalgte arrangert av Selbu Utmarksråd og Roltdalen Almenningsstyre, der motstand mot samiske rettigheter var det sentrale temaet for møtet.

Rasismen blir veldig åpenbar når de nekter en samisk grunneier inngang på et grunneiermøte.

– Jeg er dypt rystet over at det foregår slik åpenlys rasisme mot samer i 2019. Det i seg selv sjokkerende at det arrangeres et møte der man slipper til stemmer som sprer løgn og konspirasjoner om samer på daglig basis. Rasismen blir veldig åpenbar når de nekter en samisk grunneier inngang på et grunneiermøte, sier Myrnes Balto.

En video av hendelsen viser tydelig at den samiske grunneieren ikke fikk slippe inn på møtet. Han fikk til slutt tilgang etter å ha lovet at han ikke skulle ta ordet på møtet.

– Jeg har ikke ord for å beskrive hvor skremmende det er at det finnes slike holdninger. Hvis det stemmer at man skal ha fått pålagt munnkurv på etnisk grunnlag på et møte, så er det sykt, sier Myrnes Balto.

På møtet var Jarl Hellesvik og Karl Wilheim Sirkka på programmet. Hellesvik og Sirkka er to svært kontroversielle personer i Nord-Norge.

– Hellesvik og Sirkka er kjent som konspirasjonsteoretikere som sprer feilinformasjon om det samiske folket, og løgn om spesifikke samiske personer. For eksempel forsøker de å påstå at sametingspresident Aili Keskitalo ikke er same. Det er absurd og faller på sin egen urimelighet, men det er jo sjokkerende at denne typen tankegods får en slik offentlig arena i Selbu i 2019, sier Myrnes Balto.