På tide med Duolingo på samiske språk!

I appen Duolingo kan du lære jiddisk, diné og klingon. Hvorfor ikke lære samisk også?

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
01.09.2021
NSR

På tide med Duolingo på samiske språk!

Innlegg fra Gunn-Anita Jacobsen, fjerdekandidat i Nordre Valgkrets for Norske Samers Riksforbund

Ifølge UNESCO er det trolig at halvparten av verdens 6000-7000 språk vil dø ut hvis det ikke gjøres noe. Umesamisk, østsamisk og pitesamisk klassifiseres av UNESCO som utdødde, sørsamisk og lulesamisk som alvorlig truede og nordsamisk som truet.

Våre språk bærer kunnskap om vår historie og er en del av vårt kulturuttrykk og identitet. Språk dør ut uten praktisering og videreføring til neste generasjon. Vi vet alle at vi trenger flere språkbrukere for at våre språk skal være levende språk.

Utredningen Hjertespråket viste at blant annet vitalisering skjer gjennom barns språklæring og til dette trenges det flere med samiskspråklig kompetanse i skolen. Dette tar år, vi trenger språkopplæring nå!

Våre språk bærer kunnskap om vår historie

Visste du at du kan lære urfolksspråkene hawaiisk og diné (Navajo) på appen Duolingo? Jiddisk og skotsk-gælisk er også truede språk du kan lære ved hjelp av appen. Du kan til og med lære de konstruerte språk som klingon fra Star Trek, og high valyrian fra Game of Thrones. Hvorfor ikke lære samisk også?

Muligheten har tidligere vært der gjennom Duolingos Incubator-program som engasjerte frivillige til å opparbeide nye språkkurs. I dag er dette en betalt jobb hos Duolingo. Dette betyr at vi med hjelp av engasjement og etterspørsel kan oppnå språktrening for oss selv som folk og samtidig dele språket vårt med over 500 millioner brukere rundt om i verden. Duolingo sier nemlig selv at de er fortsatt forpliktet til å bevare urfolks språk og andre språk som er truet.

Duolingo er kjent for sitt fargerike utseende, tegnede karakterer og oppmuntrende beskjeder. Gjennom en spill-lignende tilnærming med belønninger og erfaringspoeng er appen spesielt appellerende til de yngre.

Duolingo i seg selv er ikke en løsning for samiskopplæring, men det er et godt verktøy for å øke språkglede og læring. I dag er det også samer som lærer seg fremmedspråk via Duolingo, disse burde jo helt klart også lært seg samisk gjennom appen! Dette kan bidra til å revitalisere et bredere kulturuttrykk og gi trygghet hos nybegynnere.

 

Jeg har selv forsøkt Duolingo. Jeg valgte finsk siden det også er et språk som ble snakket i Kvænangen da jeg vokste opp. Jeg anbefaler alle som ønsker seg å lære et fremmedspråk å prøve appen til Duolingo. Der kan du velge blant mange ulike språk. At oversettelsespråket er engelsk syntes jeg bare er en ekstra bonus.

I tillegg til at vi som brukere kan etterspørre samisk fra Duolingo, mener jeg at Sametinget må jobbe målrettet for å få samiske språk i appen.  Arbeidet Sametinget og Samerådet gjorde opp mot Disney for å få Jiknjon 2 på nordsamisk gjorde at barn i Sápmi i dag har fått et språkforbilde på TV-skjermen gjennom Elsa og Anna.

Visste du at du kan lære urfolksspråkene hawaiisk og diné (Navajo) på appen Duolingo?

NSR ønsker å jobbe for at Sametinget etablerer samarbeidsavtaler med internasjonale teknologiselskaper for å styrke samiske språk i deres tjenester, og arbeidet med Jiknjon 2 er et godt eksempel på hva vi kan få til for å skape språkglede, og at samisk skal høres og ses i vår hverdag.

Duolingo kan ikke erstatte kurs og annen undervisning, eller den jobben språksentre og sameforeninger gjør i dag, men appen kan være et tillegg som kan promotere samisk språk for alle i hele Sápmi og verden for øvrig. Appen kan gi brukerne en kick-start og være en støtte til vanlig undervisning.