Ønsker å merke nullpunktet i Alta 40 år etter

Álttá Sámiid Searvi har planene klare. De fikk NSRs landsmøte med på en resolusjon om temaet, og på årsmøtet 28. mars vedtok de å prioritere merking av nullpunktet i 2019.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.04.2019
NSR

Ønsker å merke nullpunktet i Alta 40 år etter

Det er i år 40 år siden den historiske Alta-aksjonen startet. Derfor tok Áltta Sámiid Searvi (ASS) initativ på landsmøtet til en resolusjon som omhandler at nullpunktet i Stilla må merkes. Dette følges nå opp av landsstyret og lokallaget selv, i forbindelse med årsmøtet de gjennomførte torsdag 28. mars.

– 40 år er en god anledning til å ta tak og virkelig hedre de som sto opp og kjempet for samiske rettigheter og miljøet i løpet av de banebrytende årene da 70-tallet bikket over i 80-tallet. Det er egentlig ganske rart at det viktige Nullpunktet ikke er markert på noe vis, og det er dette vi nå vil rette opp i, sier Runar Myrnes Balto, som er leder i NSR, som var til stede på årsmøtet til Alta sameforening / Áltta Sámiid Searvi.

Brita Julianne Skum, som har vært konstituert leder av Áltta Sámiid Searvi, ble formelt valgt som leder på årsmøtet 28. mars. Her sammen med resten av det nyvalgte styret. Fv: Andreas Vangseng Becken, Nils Isak Lantto, Biret Inger Hætta og nestleder Per Johnny Sara.

Áltta Sámiid Searvi vedtok på årsmøtet at å få merket det historiske nullpunktet vil være en av hovedprioriteringene til foreningen i 2019.

– For oss samer i Alta er det viktig å få en skikkelig anerkjennelse av nullpunktet. Det er viktig for å hedre motstandernes og aksjonistenes innsats, men like viktig er det å få opp informasjon og drive folkeopplysning om de historiske hendelsene og alle samfunnsmessige konsekvenser som de fikk, sier Brita Julianne Skum, leder i Alta sameforening.

– Det finnes flere steder av historisk betydning i Alta som man på sikt bør ha som mål å merke, og Nullpunktet vil være en fin start. Dette tror jeg også kan ha positive ringvirkninger for Alta som reiselivsdestinasjon, mener Skum.

Álttá Sámiid Searvi kommer nå i første omgang til å levere et innspill til kommunens arealplan som er oppe til revisjon, om at det historiske Nullpunktet må reguleres til dette formålet og ikke bruke stil noe annet.