NSRs tiltak for å hindre spredning av koronavirus

NSR legger ned all møtevirksomhet, og anbefaler lokallagene å utsette alle årsmøter og arrangementer som var planlagt til før påske.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
12.03.2020
NSR

NSRs tiltak for å hindre spredning av koronavirus

NSR legger ned all møtevirksomhet, og anbefaler lokallagene å utsette alle årsmøter og arrangementer som var planlagt til før påske.

NSRs arbeidsutvalg, bestående av leder og nestledere, har vedtatt følgende for å bidra til å hindre spredning av koronavirus-smitte:

  • Sekretariatet avlyser og utsetter all fysisk møtevirksomhet og planlegger ikke nye møter inntil videre.
  • Landsstyret, sametingsgruppa og ungdomsutvalget bes om ikke å gjennomføre fysisk møtevirksomhet internt, og tillitsvalgte anbefales å ikke gjennomføre eksterne møter i regi av NSR inntil videre.
  • Lokallagene anbefales å utsette planlagte arrangementer og møter som er planlagt før påske.
  • Rådene gjelder inntil videre over påske, og lokallagene anbefales ut over det å følge generelle råd fra myndighetene.

Nå er det viktigste å bidra til minst mulig smittespredning, og alt annet kommer i andre rekke.

Spørsmål?

Ved spørsmål om formalia og annet, ikke nøl med å ta kontakt på nsr@nsr.no, eller direkte med leder Runar Myrnes Balto på 97773778 eller sekretariatsleder Thomas Myrnes Nygård på 98850273.

Illustrasjonsfoto fra CDC.