NSR-nestor er gått bort

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Edel Hætta Eriksens bortgang.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
14.08.2023
NSR

NSR-nestor er gått bort

Edel Hætta Eriksen har vært en veldig sentral person i NSR, og hennes engasjement var viktig da NSR ble stiftet i 1968. Den gangen var hun den eneste kvinnen med et sentralt verv.

Som pedagog og med hennes hjerte for samisk språk og kultur har hun vært med å banet vei. Blant annet gjennom sin rolle som direktør for Samisk Utdanningsråd fikk hun bedret kårene for samiske elever. Med henne fikk samiske barn mulighet til en opplæring på sitt eget morsmål.

Edel har hatt et bredt samfunnsengasjement. Hun deltok aktivt gjennom ulike styreverv både i lokallaget Guovdageainnu sámiid searvi (GSS) og landsstyret, på NSRs landsmøter og konferanser. Hun har også hatt flere andre verv blant annet i kommunestyret og  i Nordisk Sameråd. Hun deltok senest på NSR sitt 50 års jubileum i 2018. Hun var en person som kunne trekke de lange linjene og hun hadde en kunnskap som kom både NSR, og ikke minst hele det samiske samfunnet til gode.

Edel Hætta Eriksen avbildet under feiringen av sin 90-års-dag 8. oktober.

Vi i NSR er veldig takknemlige for Edel sitt engasjement for samiske saker og for all den tid og krefter som hun har lagt ned for det samiske språket og kulturen. Edel var en meget varm, klok og modig dame. Vi har mye å takke NSR-nestoren Edel for!

Vi sender våre kondolanser til de nærmeste. Min jurdagat leat din luhtte!

Takk for alt Edel!